Jehoeda » Specials » Gezinsleven

Startpagina - Joods huwelijk en gezinsleven

Startpagina - Joods huwelijk en gezinsleven Het gezinsleven speelt een belangrijke rol binnen het Jodendom. Het gezin vormt een microkosmos. Het gezin wordt ook gezien als de hoeksteen van de samenleving. Een samenleving kan alleen goed functioneren wanneer het gezinsleven goed is. Het gezinsleven begint bij liefde tussen man en vrouwen. Via gemeenschap kunnen zij kinderen verwekken. Deze kinderen dienen een goede opvoeding te krijgen om zo goed te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Wanneer de dochter 12 jaar oud wordt is ze spiritueel volwassen (bat mitswa). Wanneer de zoon 13 jaar oud wordt is hij spiritueel volwassen (bar mitswa).

Joods huwelijk

Het huwelijk wordt in het Jodendom als heel belangrijk gezien. Man en vrouw worden weer één. Maar waarom trouwen we eigenlijk? Hoe vind je een partner? Hoe ziet een trouwerij eruit? En hoe hou je je huwelijk in stand?

Wie is je zielsvriend(in)?

Je staat voor de grootste beslissing in je leven. Wie is je zielsvriend(in)? Hoe vind je hem/haar? Hoe kan je er zeker van zijn dat dit de juiste is? En als dit je tweede keer is, is het de ruzie opnieuw waard? De tijdloze wijsheid van de Tora schijnt een licht op al deze vrouwen.

De bruiloft

Een traditionele Joodse bruiloft is een tapijt geweven met vele draden: bijbelse, historische, mystieke, culturele en wettelijke. De draden gaan meer dan 3800 jaar terug. Op kosmisch niveau leren onze wijzen dat elk huwelijk een herbevestiging is van het huwelijk tussen God en het Joodse Volk dat plaatsvond op de Berg Sinaï en dat de trouwdag een persoonlijke Jom Kippoer is, de heiligste dag uit iemands leven. Maar een huwelijk is ook een wettelijke transactie waarbij bruid en bruidegom een wederzijdse verbinding aangaan.

Het huwelijk

Je trouwdag maakt je één; het cultiveren van die eenheid is een levenslange inspanning. In deze special aandacht voor spirituele en praktische tips, de speciale mitswot van het huwelijk en het begrijpen van de spirituele infrastructuur van je relatie geopenbaard in de lessen van de wijzen en de kabbalistische meesters.

Seksualiteit en liefde binnen het Jodendom

Seks neemt een belangrijke plaats in binnen het Jodendom, doch is niet overheersend. In deze special kijk ik naar seks vanuit een religieus Joods standpunt. In deze tijd is de samenleving snel aan het verseksualiseren. Dit kan gevaren met zich meebrengen omdat seksualiteit een sterke macht is. Daarom is het goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet is toegestaan op het gebied van seks, zodat deze Goddelijke energie op de juiste manier wordt toegepast en beheersbaar blijft.

In het Jodendom is seksualiteit niet iets vies of obsceen. Ook is het niet omringd door schaamte. Wel is het van belang dat het binnen het huwelijk plaatsvindt. Het doel ervan is, naast voortplanting, om de vriendschapsband tussen vrouw en man te versterken. Opvallend is dat veel aandacht wordt gegeven aan de vrouw voor wie seks een recht is. Er kan dan ook nooit sprake zijn van gedwongen seks.

In deze special wil ik aandacht geven aan seks en intimiteit in al zijn facetten: zowel de voortplanting (geslachtsbepaling, zwangerschap en geboorte) als het plezier. Alles binnen het kader van het huwelijk dat de eenheid van man en vrouw symboliseert. Ook besteed ik aandacht aan dating.

De visie van het Jodendom is uiteraard divers omdat er verschillende stromingen zijn. In mijn special lopen de verschillende visies door elkaar heen, hoewel ik het meeste aandacht besteedt aan het standpunt van de orthodoxie.

Zwangerschap en geboorte

Op de dag dat je geboren wordt begint de Goddelijke opdracht hier op aarde. Het lichaam is het voertuig van de ziel geworden. Dat je geboren bent is dan ook geen toeval. God bepaalt voor jou de opdracht. Het is echter aan de mens zelf om een biologische of spiritueel leven te leiden.

Wat is er zo geweldig aan je verjaardag? Was het niet comfortabeler in de baarmoeder? Met de dag dat je geboren werd, werd je een eigen persoon die niet afhankelijk meer is van zijn moeder. Je gaat een bijdrage leveren aan de wereld. Vandaar dat het belangrijk is je verjaardag te vieren. De volgende gewoontes zijn van belang:
  • Denk na hoe het afgelopen jaar is geweest: wat ging goed en wat kon beter.
  • Breng je leven naar een hoger niveau met een nieuwe mitswa (plicht).
  • Geef wat extra voor liefdadigheid. Het beste is voor de ochtend- en middaggebeden. Valt je verjaardag op Sjabbat geeft dan de dag ervoor of de dag erna.
  • Schenk meer aandacht aan gebeden. Zeg wat extra Psalmen op.
  • Doe extra Tora-studie.
  • Breng de dag met vrienden door en moedig hen aan betere Joden te worden. Dank God voor het leven.

Joodse opvoeding

Het goed opvoeden van kinderen staat in het Jodendom centraal. Hierbij is het van belang dat kinderen hun ouders eren. Volgens de Tora zijn ouders en kinderen gelijk qua mens, maar verschilt hun status. De ouder is de vertegenwoordiger van God op aarde. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren om hun ouders goed te eren. Dit betekent immers dat ze God op een indirecte wijze eren. Tevens leidt een goede opvoeding tot een beter mens die goed weet om te gaan met andere mensen in de maatschappij.

Het belang van het eren van ouders

Het gebod om je ouders te eren staat in de tien geboden. Het staat bij de eerste vijf geboden waarbij het gaat om de relatie tussen God en mens. Waarom? Omdat een kind kan denken wanneer het slechte ouders heeft, dat God dan ook slecht is. Vandaar dat het belangrijk is dat ouders hun kind goed opvoeden.

Ouders eren is positief voor het kind in de omgang met andere mensen

Wanneer een kind leert om zijn ouders te eerbiedigen dan leert het later ook goed om te gaan met andere mensen. Dat is belangrijk voor het wederzijds respect. Wanneer een kind zich aardig gedraagt naar andere kinderen toe dan wordt het sneller in de maatschappij geaccepteerd en krijgt het minder snel moeilijkheden.

Tips om kinderen goed op te voeden

Er bestaan legio basale tips om kinderen goed op te voeden. Uitgangspunt is om de kinderen te leren de ouders te respecteren. Dat kan zijn door te helpen, goed te luisteren, etc. Van belang hierbij is dat ouders dit niet op een boze toon doen maar met liefde. Zo krijgt het kind het gevoel dat het in een veilige omgeving opgroeit.

Bar en Bat Mitswa

Een jongen verkrijgt zijn religieuze volwassenheid en wordt verantwoordelijk alle Tora wetten te vervullen op de leeftijd van 13 jaar. Een meisje krijgt die zelfde verantwoordelijkheid op een leeftijd van 12 jaar overeenkomstig haar vroegere volwassenheid. Op deze leeftijd verdienen jonge mannen en vrouwen de intellectuele volwassenheid door het onderscheid te maken tussen goed en fout en hun gedrag daarop af te stemmen.

Bar Mitswa: zoon van de plicht

Bar Mitswa betekent letterlijk 'zoon van de plicht' dat beschrijft dat de jonge man nu verantwoordelijk is om alle Mitswot (plichten) uit te voeren.

Bat Mitswa: dochter van de plicht

Bat Mitswa betekent letterlijk 'dochter van de plicht' dat beschrijft dat de jonge vrouw nu verantwoordelijk is om alle Mitswot (plichten) uit te voeren.

Bar en Bat Mitswa wordt gevierd met een ceremonie

Bar en Bat Mitswa wordt gevierd met een ceremonie. Voor de jongen betekent dit dat hij nu elke dag zijn tefillien (gebedsriemen) om moet doen behalve op Sjabbat en bepaalde feestdagen. Traditioneel worden jongens op de dag van hun Bar Mitswa opgeroepen om uit de Tora voor te lezen waarmee ze hun status als volwassen deelnemers in de gebeden reflecteren.
Joodse opvoeding: Kinderen geen zin in huiswerk. Wat nu?

Joodse opvoeding: Kinderen geen zin in huiswerk. Wat nu?

Veel ouders hebben er mee te maken: kinderen die hun huiswerk niet willen doen. Probeer voorzichtig het onderwerp met uw kind te bespreken. U kunt dit ook doen met de leraar en probeer uit te vinden h…
Hoe bereidt Joodse vrouw zich voor op zwangerschap/geboorte?

Hoe bereidt Joodse vrouw zich voor op zwangerschap/geboorte?

Wetenschap heeft aangetoond dat de handelingen, houding en gemoedstoestand van een moeder een groot effect hebben op de ontwikkeling van haar baby. Van de Talmoed leren we dat dit ook van invloed is o…

Voorbereidingen trouwerij - de Joods orthodoxe wijze

Het kiezen van een datum voor de bruiloft is binnen de Joodse orthodoxie nogal een lastige aangelegenheid. De Joodse kalender kent vele feest- en rouwdagen waarop niet getrouwd mag worden. De aandacht…
Joodse opvoeding: creativiteit bij kinderen bevorderen

Joodse opvoeding: creativiteit bij kinderen bevorderen

Creativiteit is een belangrijke talent dat in feite ieder kind heeft. Het zal alleen ontwikkeld moeten worden om goed tot uiting te komen. Op scholen wordt teveel aandacht besteed aan het leerproces e…
Bar en Bat Mitswa - een speciale Joodse viering

Bar en Bat Mitswa - een speciale Joodse viering

Volgens de Joodse wet zijn kinderen niet verplicht de plichten (Mitswot) na te komen. De eerste jaren van een kind is een trainingsperiode waar ze leren over de Mitswot en hoe er zich aan te houden. E…
Een gelukkig huwelijk door (dag)dromen - Joodse visie

Een gelukkig huwelijk door (dag)dromen - Joodse visie

Het Chassidisch Jodendom stelt dat de kracht van het zien groter is dan de kracht van het horen. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit bewezen. Van alle vijf zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken en…

Waarom worden we verliefd? Een Joodse visie

Wat ligt achter de aantrekkingskracht tussen de beide geslachten? Seksualiteit is een onderwerp waarover niemand neutraal is. Iedereen heeft een seksuele aard, iedereen heeft behoefte aan seksualiteit…

Piedjon (Pidyon) Haben: loskoping van de eerstgeboren zoon

Oorspronkelijk waren de Joodse eerstgeborenen de heilige priester klasse. Zij werden geïnstalleerd in de dienst van God toen zij gered werden van de Tiende Plaag van de Eerstgeborenen in Egypte. Echte…

Verloving - de Joods orthodoxe benadering

Nadat partners elkaar eenmaal gevonden hebben en besluiten samen door het leven te gaan breekt de verlovingstijd aan. Deze opwindende periode is cruciaal omdat de voorbereidingen op het huwelijk een d…
Joodse opvoeding: hoe om te gaan met een probleemkind

Joodse opvoeding: hoe om te gaan met een probleemkind

U kent ze vast wel: probleemkinderen. Ze veroorzaken constant problemen op thuis, op school, op de speelplaats, in het voetbalteam, enz. Ze zijn constant aan het zieken, knoeien met de melk, bederven…
Hoe om te gaan met slecht gehumeurde kinderen - Joodse visie

Hoe om te gaan met slecht gehumeurde kinderen - Joodse visie

We zijn allemaal wel eens uit onze humeur. Ook kinderen hebben hier last van, afhankelijk van hun genen, hun gezondheid en hun stressniveau. Wanneer een kind goed is uitgerust, goed gevoed is, opgroei…
Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Volgens het Jodendom bestaat homoseksualiteit en heteroseksualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel, Talmoed en filosofie in Israël onderwijst. Hij geeft aan dat het Jodendom kijkt…
Joodse opvoeding: opvoeden moeilijk opvoedbare kinderen

Joodse opvoeding: opvoeden moeilijk opvoedbare kinderen

Sommige kinderen zijn heel makkelijk op te voeden. Ze werken mee, zijn gelukkig, flexibel en genieten. Ouders worden geprezen om zulke kinderen. Maar er zijn ook kinderen die lastig op te voeden zijn.…

Wetten en gewoontes bij de Joodse besnijdenis (Briet Mila)

Op de achtste dag na de geboorte wordt het Joodse baby jongetje besneden. Hij wordt hiermee in het Verbond opgenomen van Abraham. Ook krijgt het jongetje zijn Hebreeuwse naam. Aangezien het hierbij om…
De Joodse vrouw en haar baby - Joodse visie over geboorte

De Joodse vrouw en haar baby - Joodse visie over geboorte

Het gebeurt 250 keer per minuut, bijna 15.000 keer per uur. Maar hoe vaak een geboorte ook plaatsvindt, het blijft een wonder. En de belangrijkste factor in dit wonder is de vrouw. Volgens de Tora bep…
Hoera, het is een meisje! - Joodse ceremonie geboorte meisje

Hoera, het is een meisje! - Joodse ceremonie geboorte meisje

Joodse ouders van een nieuw baby meisje zijn vervuld van vreugde en zoeken naar een manier het op een ceremoniële manier te vieren. Als een jongen wordt geboren is er de Shalom Zachar maaltijd, een Br…
Scheiden: hoe vertelt u het de kinderen? - Joodse visie

Scheiden: hoe vertelt u het de kinderen? - Joodse visie

Scheiden komt in onze westerse maatschappij helaas veel voor. Ook de orthodox Joodse gemeenschap kent scheidingen. Wat belangrijk is bij een scheiding, is dat kinderen er niet al teveel onder mogen li…

Week voor trouwen en de trouwdag - Joods orthodoxe visie

De periode voor het trouwen brengen de bruid en bruidegom apart door. Dit is meestal een week. Ze zien elkaar pas weer tijdens de bruiloft. De dag van de bruiloft wordt gekenmerkt door vasten om zich…
Joodse opvoeding: Eer uw vader en moeder. Hoe dan?

Joodse opvoeding: Eer uw vader en moeder. Hoe dan?

Het is één van de moeilijkste van de Tien Geboden: Eer uw vader en uw moeder. Wat is zo speciaal aan dit gebod? We eren onze vader en moeder niet omdat ze goed voor ons zorgen, maar omdat ze ons het l…
Bar en Bat Mitswa - spirituele volwassenheid Joden

Bar en Bat Mitswa - spirituele volwassenheid Joden

Joodse meisjes worden op 12-jarige leeftijd spiritueel volwassen (Bat Mitswa) en Joodse jongens op 13-jarige leeftijd (Bar Mitswa). Voor velen bepaalt de viering van de Bat- of Bar Mitswa de toekomsti…
Hoe maakt de modern orthodoxe Joodse man een afspraakje?

Hoe maakt de modern orthodoxe Joodse man een afspraakje?

Hoe pak je precies je tweede en volgende afspraakje aan? De eerste keer lukt meestal wel. Maar wat doe je daarna? Hoe vraag je een vrouw voor de volgende keer uit? Meteen? Een paar dagen later? Brengt…
Joodse dating: Ik hou van haar (hem), maar is dit de ware?

Joodse dating: Ik hou van haar (hem), maar is dit de ware?

"Ik hou van haar", denk ik. "Maar hoe weet ik dat dit de persoon is met wie ik de rest van leven wil delen?" Elke relatie is gebaat bij goede communicatie, en een huwelijk zal zeker niet overleven zon…

Wie zal ik trouwen? - Joods orthodoxe visie

Het is overbodig te zeggen dat het kiezen van een partner erg persoonlijk is. Iemand die netjes is ingesteld zal niet trouwen met een slordig ingestelde persoon. Het is bijna zeker dat zo'n relatie op…
Hoe leer ik mijn kinderen discipline?

Hoe leer ik mijn kinderen discipline?

Effectieve discipline bij kinderen begint lang voordat je iets moet corrigeren. Het hangt af van de vertrouwensrelatie tussen ouder en kind. Als je wilt dat je kinderen acht slaan op wat je zegt, moet…
Wat is Bar Mitswa? 13-jarige Joodse jongen als volwassene

Wat is Bar Mitswa? 13-jarige Joodse jongen als volwassene

Wat is Bar Mitswa? In het Jodendom beschouwt men een 13-jarige jongen en een 12-jarig meisje (bat mitswa) als religieus volwassenen. Wat wint men erbij om tegen de realiteit in te gaan waarbij 12/13-j…
Ouders eren maakt een kind tot een goed mens - Joodse visie

Ouders eren maakt een kind tot een goed mens - Joodse visie

Kinderen leren in een gezin goed met andere mensen om te gaan. Hoe gaat moeder met vader om? Hoe behandelen de ouders de kinderen? Ons sociaal gedrag wordt bepaald door onze dagelijks omgang met onze…
Hoe gaat de Joodse besnijdenis (Briet Mila) in z'n werk?

Hoe gaat de Joodse besnijdenis (Briet Mila) in z'n werk?

Het instrument dat gebruikt wordt voor de besnijdenis wordt 'Izmel' genoemd. Dit is een vlijmscherp chirurgisch mesje. Wanneer het instrument volgens de Halacha (Joodse wet) wordt gebruikt, is de circ…
Hoe kinderen vriendschappen kunnen sluiten

Hoe kinderen vriendschappen kunnen sluiten

"Mama! Papa! Niemand vindt me leuk. Ik heb helemaal geen vrienden." Dit is wat ouders helemaal niet fijn vinden om te horen van hun kinderen. Naast een goede gezondheid, is vriendschap één van de bela…
Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?

Wat is Briet mila - Betekenis van de Joodse besnijdenis?

Abram is 99 jaar oud wanneer hij van God te opdracht krijgt zichzelf te besnijden. Dit als teken van een speciale relatie tussen God en Abrams afstammelingen. Ook de zonen van Abram werden besneden. I…
Bar Mitswa: godsdienstige volwassenheid Joodse jongen

Bar Mitswa: godsdienstige volwassenheid Joodse jongen

Op dertienjarige leeftijd bereikt de Joodse jongen de godsdienstige volwassenheid. Dit wordt "Bar Mitswa" (zoon van het gebod) genoemd. De Joodse jongen wordt dan in staat geacht alle geboden van de T…
Het Joods huwelijk: familie centraal - samenspraak man/vrouw

Het Joods huwelijk: familie centraal - samenspraak man/vrouw

Bij het Joodse volk staat de familie centraal en niet de synagoge. De familie zorgt voor de eenheid. Hier worden de meest cruciale ervaringen opgedaan. Daarom wordt het huwelijk als verplicht beschouw…
Boekrecensie: Bruiloft in Jeruzalem  Ruchama King recensie

Boekrecensie: Bruiloft in Jeruzalem Ruchama King

Bruiloft in Jeruzalem van Ruchama King is een roman over ultra-orthodox religieuze Joden in Jeruzalem die op zoek zijn naar een geschikte partner. Omdat ze zelf niemand kunnen vinden worden ze geholpe…
Joodse dating: hoe onderhoud ik een lange afstand relatie

Joodse dating: hoe onderhoud ik een lange afstand relatie

Het komt regelmatig voor. Je hebt je ideale partner gevonden maar deze moet vanwege zijn/haar werk (studie) een heel eind verder op gaan wonen. Hoe lukt het om zo'n relatie in stand te houden? Belangr…
De rol van de Joodse vrouw binnen het traditionele Jodendom

De rol van de Joodse vrouw binnen het traditionele Jodendom

Er bestaan heel wat misverstanden over de rol van de vrouw binnen het traditionele Jodendom. De buitenwacht denkt dat de traditionele Joodse vrouw een inferieure positie heeft en dat de Joodse man het…
De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet mila

De Joodse besnijdenis: het verbondsteken - briet mila

Het Jodendom begon met aartsvader Abraham. In Genesis 15:18 lezen we Abraham met God een verbond sloot: "Op die dag sloot Adonai een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht heb Ik dit land ge…
Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Rebecca was de eerste Bijbelse vrouw die een sluier droeg tijdens het huwelijk met Izaäk. Dat gebeurde nog voor het Joodse volk ontstond in de Sinaï. Later schreef de Misjna (voltooid in de tweede eeu…
Tips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visie

Tips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visie

Het opvoeden van kinderen gebeurt op basis van hiërarchie. De ouders hebben de leiding en de kinderen moeten gehoorzamen. Het Jodendom leert dat ouders en kinderen gelijk zijn als mens, maar ongelijk…
Achtergronden van de Joodse besnijdenis

Achtergronden van de Joodse besnijdenis

De Joodse besnijdenis (briet mila - op de achtste dag na de geboorte) is een voortzetting van het eeuwenoude verbond van Abraham met God. Adam werd besneden geschapen door God. Met de besnijdenis trac…
Hoe voorkom je dat kinderen gaan roddelen?

Hoe voorkom je dat kinderen gaan roddelen?

Spraak is een unieke menselijke eigenschap. Het kan een enorme zegen zijn, maar het kan ook misbruikt worden. De woorden die onze kinderen kiezen om zichzelf uit te drukken helpen hun persoonlijke kij…

Zes gewoontes voor een gelukkig huwelijk. Een Joodse visie

Vele relaties lopen op de klippen. In Nederland strandt een derde van alle huwelijken. Toch zijn er gewoontes die nageleefd kunnen worden om een gelukkig huwelijk te hebben. In dit artikel aandacht vo…
Dating op de Joods orthodoxe manier

Dating op de Joods orthodoxe manier

Dating speelt in de Joodse traditie een erg belangrijke rol. Dating wordt gezien als een serieuze zaak en is niet bedoeld voor vermaak. Dating is bestemd voor volwassen mannen en vrouwen die de huwbar…
Het Joods huwelijk - het traditionele huwelijk

Het Joods huwelijk - het traditionele huwelijk

Een traditioneel Joods huwelijk zit boordevol rituelen die de schoonheid van de relatie tussen man (bruidegom) en vrouw (bruid) symboliseren, zowel in hun verplichtingen naar elkaar toe als naar het J…
Gepubliceerd door Jehoeda op 16-03-2009, laatst gewijzigd op 22-07-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.