Jehoeda » Specials » Israel cultuur

Startpagina - Israëlische cultuur

Startpagina - Israëlische cultuur In deze special aandacht voor een aantal culturele aspecten van de Israëlische samenleving. Het doel is om begrip te kweken voor de waarden en opvattingen van de Israëliërs. Hoewel Israël een divers land is met mensen die een verschillende achtergrond hebben, is er toch een redelijk patroon te herkennen in de culturele waarden van het land. Het leger is een belangrijke smeltkroes in de vorming van eenheid in het land.

Wat kunt u zoal in deze special verwachten?

Deze special is in eerste instantie gebaseerd op het boekje 'Cultureel bewust! Israël' (Engelstalige versie). Mogelijk dat later ook nog andere bronnen worden geraadpleegd. We kijken naar belangrijke feiten, het politiek systeem, religie, waarden en opvattingen, ontmoetingen met Israëliërs, het dagelijks leven, vrije tijd, reizen, gezondheid, veiligheid, informatie voor zakenlui en communicatie.

In andere specials over Israël van Etsel komen ook het land, volk, religie, geschiedenis en dergelijk aan bod. Hiervoor verwijs ik naar de inforteurpagina: http://etsel.infoteur.nl/