Jehoeda » Specials » Jodendom en lichaam

Hoe gaan Joden met hun lichaam om?

Hoe gaan Joden met hun lichaam om? Het idee dat 'mijn lichaam van mij is' is een belangrijke factor in het moderne leven. "Mijn lichaam is van mij", zeggen sommige mensen, "en daarom kan ik doen wat ik leuk vind, zolang ik geen andere mensen schaad." Het klinkt logisch genoeg. We leven de hele tijd met onze lichamen. We kunnen begrijpen dat er regels moeten zijn over wat we andere mensen aandoen. Maar mijn lichaam is "ik", dus waarom zou iemand anders daar om geven? Waarom zou de Tora erom geven? Waarom zou de Tora regels moeten geven voor hoe ik mijn eigen lichaam behandel? Het Jodendom geeft richtlijnen hoe Joden met hun lichaam om moeten gaan. De wetten van Koosjer betreffen wat voor soort voedsel we ons lichaam voeden. Er zijn speciale zegeningen voor en na het eten te zeggen. Er zijn wetten en idealen van bescheidenheid en van persoonlijke moraliteit. Er zijn wetten tegen het fysiek beschadigen van ons lichaam. Er is zelfs een wet tegen tatoeage.

G'd heeft het lichaam geschapen

Volgens de Tora heeft G'd het lichaam geschapen. Om die reden is het logisch dat G'd ook regels heeft gegeven hoe met het lichaam om te moeten gaan. De Tora gaat zelfs zover door te stellen dat het lichaam niet van ons is maar van G'd. Het is geheel G'ddelijk eigendom, anders dan dat we bijvoorbeeld over een auto of computer beschikken. Joden hebben niet het recht om hun lichaam schade toe te brengen door fysieke acties, noch door bekentenis in de rechtbank. Alleen het volledige juridische proces, dat in de tijd van de Tempel zeer zelden werd toegepast, kan leiden tot daadwerkelijke doodstraf.

Het lichaam is heilig

Als het lichaam G'ddelijke eigendom blijft, aan ons geleend door G'd, is het begrijpelijk waarom er zoveel wetten over het lichaam bestaan. Ze zijn vooral heilig. De taak van het leven is om de heiligheid van het eigen lichaam te respecteren, en uiteindelijk ook, door de wetten van de Tora na te leven, om heiligheid te brengen aan al onze materiële bezittingen en aan de hele wereld. Dan zullen wij en iedereen waarnemen dat al het bestaan, in al zijn details, de glorie van G'd uitdrukt.
Waarom dragen Joodse vrouwen een pruik, hoed of sjaal?

Waarom dragen Joodse vrouwen een pruik, hoed of sjaal?

Na het huwelijk dragen orthodoxe Joodse vrouwen een hoed, sjaal of pruik. Deze worden sjeitels genoemd en dekken allemaal verschillende haarlengtes af. Niet alle vrouwen dragen constant hoofdbedekking…
Kleding orthodoxe Joden: jassen, hoeden, jurken, rokken

Kleding orthodoxe Joden: jassen, hoeden, jurken, rokken

Vanaf het begin van het ontstaan van het Joodse volk speelt kleding een belangrijke rol binnen het Jodendom. Het weerspiegelt religieuze identificatie, sociale status, emotionele toestand en zelfs de…
Jodendom en voeding: eten en gezondheid volgens Maimonides

Jodendom en voeding: eten en gezondheid volgens Maimonides

In de Misjne Tora besteedt de Joodse wijsgeer en arts Maimonides (Rabbijn Mosje ben Maimon 1135-1204) aandacht aan de gezondheid van lichaam en geest. Hij doet dat in de Hilchot De'ot (de Regels van…
Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Rebecca was de eerste Bijbelse vrouw die een sluier droeg tijdens het huwelijk met Izaäk. Dat gebeurde nog voor het Joodse volk ontstond in de Sinaï. Later schreef de Misjna (voltooid in de tweede eeu…
Orthodoxe Joden schudden geen handen van het andere geslacht

Orthodoxe Joden schudden geen handen van het andere geslacht

In de westerse samenleving is het schudden van handen een gebruikelijke manier om elkaar te begroeten. Hierbij wordt de rechterhand gebruikt omdat de linkerhand in sommige landen gebruikt wordt na het…
Waarom zijn tatoeages (tattoos) verboden voor Joden?

Waarom zijn tatoeages (tattoos) verboden voor Joden?

Tatoeages (tattoos) zijn zeer populair bij mensen over de hele wereld. Veel mensen, en ook vooral veel beroemde personen, pronken met tatoeages over delen van hun lichaam en soms zelfs hun hele lichaa…
Joods medische ethiek: Torastudie en fysieke gezondheid

Joods medische ethiek: Torastudie en fysieke gezondheid

In de moderne tijd hechten veel mensen aan een goede gezondheid en een fit lichaam. Velen van hen zoeken hun toevlucht tot gezonde voeding, voedingssupplementen, veel bewegen, en allerlei andere zaken…
Waarom dragen orthodoxe Joden een baard en peiyot?

Waarom dragen orthodoxe Joden een baard en peiyot?

Veel orthodoxe Joodse mannen dragen een baard. De reden dat ze een baard dragen is omdat in het Bijbelboek Leviticus hoofdstuk 19 vers 27 staat dat het verboden is de hoeken op je hoofd af te ronden o…
Jodendom en voeding: snel afvallen en voedingsgewoonten

Jodendom en voeding: snel afvallen en voedingsgewoonten

Snel afvallen bestaat niet echt. Het lukt misschien wel om in korte tijd aardig wat kilo's kwijt te raken maar het is er ook weer snel aan (jojo-effect). Een dieet is een samenwerking tussen lichaam e…
Torastudie: Het dragen van tsietsiet  Numeri 15:39

Torastudie: Het dragen van tsietsiet Numeri 15:39

In de Joodse Bijbel komt de mitswa van de tsietsiet twee keer voor: in het boek Numeri (einde van parsha Shelach Numeri 15:37-41) en Deuteronomium in parsha Ki Teitzei (Deuteronomium 22:12). Volgens…
Waarom en wanneer dragen Joodse mannen talliet en tsietsiet?

Waarom en wanneer dragen Joodse mannen talliet en tsietsiet?

Tijdens het gebed dragen Joodse mannen niet alleen de gebedsriemen (tefillien), maar ook een gebedsmantel (talliet). Aan de vier hoeken van de talliet is franje (tsietsiet) bevestigd. Dit is een teken…
Waarom wassen Joden hun handen? Hygiëne en verheffing

Waarom wassen Joden hun handen? Hygiëne en verheffing

Het handen wassen neemt een belangrijke plaats in binnen het Jodendom. De rabbijnen hebben het priesterlijk ritueel van het handen wassen in de Tempel overgebracht naar de huiselijke omgeving. Er zijn…
Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?

Waarom dragen Joodse mannen een kippa (keppeltje)?

Een kippa is een keppeltje. In het Jiddisch zeggen we yarmulke. Religieuze Joden dragen een kippa op het hoofd uit respect voor G'd, wanneer we bidden, de naam van G'd uitspreken tijdens een zegen, ge…
Gepubliceerd door Jehoeda op 11-06-2018, laatst gewijzigd op 22-07-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties