Jehoeda » Specials » Joods nederland

Startpagina - Joods Nederland

Startpagina - Joods Nederland Algemene informatie over Joods Nederland. Meer dan 100.000 Nederlandse Joden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Momenteel wonen er tussen de 30.000-50.000 Joden in Nederland. Zij hebben Joods Nederland opnieuw leven ingeblazen. Toch voelen veel Joden zich niet echt thuis in Nederland. Het antisemitisme neemt toe en in de politiek worden pogingen ondernomen om de rituele slacht te verbieden (wat niet is gelukt) en mogelijk ook nog om de besnijdenis te verbieden.

Algemene informatie over Joods Nederland

In deze special willen we u algemene in formatie geven over Joods Nederland. Dit kan betrekking hebben op (godsdienstige) organisaties, groepen of op individuele personen. Ook komen recensie van boeken over Joods Nederland aan de orde.

Joden wonen al redelijk lang in Nederland. Al in de Middeleeuwen vestigden zich hier de eerste Joden. Vooral Amsterdam staat bekend als Joodse stad en heeft als bijnaam Mokum wat plaats betekent. Hoewel Joden over het algemeen ongestoord in Nederland hebben kunnen leven werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 104.000 van de 130.000 Joden omgebracht. Na de Holocaust heeft de Joodse gemeenschap zich weer langzaam opgebouwd. Momenteel wonen ongeveer 50.000 Joden in Nederland. Of de Joodse gemeenschap ooit weer zo groot zal worden als voor de Tweede Wereldoorlog is nog maar de vraag. Het antisemitisme neemt ook in Nederland weer toe. Veel Joden kiezen er daarom voor om in Israël te gaan wonen.Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden 1648-1750

Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden 1648-1750

Waarschijnlijk woonden in 1690 ongeveer 1400 Joodse gezinnen in de Verenigde Nederlanden. Dit gaat om 8400 personen. In 1700 telde Amsterdam ongeveer 6200 Joden. Het aantal ashkenazische Joden groeide…
Boekrecensie: Het verval Manfred Gerstenfeld recensie

Boekrecensie: Het verval Manfred Gerstenfeld

'Het verval Joden in een stuurloos Nederland' (2010) is een boek van Manfred Gerstenfeld. Het betreft een analyse van de benarde positie van Joden in Nederland als indicatie voor het morele verval v…
Joden in Nederland: Verlichting demografie en economie

Joden in Nederland: Verlichting demografie en economie

Na 1726 komen veel Joden uit Oost- en Midden-Europa naar Amsterdam. Niet alle Joden blijven in Amsterdam. Er zijn er ook die weer naar andere plaatsen in de Republiek of naar Engeland en de Nederlands…
Joden in Nederland: Middeleeuwen christelijke Jodenhaat

Joden in Nederland: Middeleeuwen christelijke Jodenhaat

Het is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk had dit te maken met Jodenhaat in Duitsland dat leidde tot massale verdrijvingen.…
Joods Amsterdam: Jonas Daniël Meyerplein en omgeving

Joods Amsterdam: Jonas Daniël Meyerplein en omgeving

Vóór de Tweede Wereldoorlog vanaf 1662 lag de kern van de Jodenbuurt rondom het Jonas Daniël Meyerplein. Hier bevonden zich de belangrijkste synagogen en andere Joodse instellingen. Vanwege de Tweede…
Joods Nederland: Nieuw Israelietisch Weekblad - NIW

Joods Nederland: Nieuw Israelietisch Weekblad - NIW

Sinds 1865 kent de Joodse gemeenschap in Nederland een eigen weekblad: het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW). Het is het oudste weekblad c.q. consumententijdschrift van Nederland met de kleinste opla…
Joods Amsterdam: geschiedenis van een Joodse stad

Joods Amsterdam: geschiedenis van een Joodse stad

Mokum, het Jiddisje woord voor 'stad' (makom = plaats in het Hebreeuws), zo wordt Amsterdam door de Joden genoemd. En alles wat buiten Mokum ligt heet de Mediene (provincie). Amsterdam was een echte J…
Joods Nederland: onderwijs - Cheider, Rosj Pina, Maimonides

Joods Nederland: onderwijs - Cheider, Rosj Pina, Maimonides

In Nederland zijn drie Joodse onderwijsinstellingen: het Cheider (orthodox), Rosj Pina (seculier Joods Bijzonder Onderwijs) en het Joods Lyceum Maimonides (seculier Joods Bijzonder Onderwijs). Het Che…
Wat is een Koosjer restaurant? Restaurants in Amsterdam

Wat is een Koosjer restaurant? Restaurants in Amsterdam

Koosjere restaurants staan onder rabbinaal toezicht en voldoen aan de eisen die de Tora stelt aan het eten van voedsel door Joden (Kasjroet de Joodse spijswetten). Dit betekent o.a. dat melk en vlee…
Joden in Nederland: Middeleeuwen eerste Joden

Joden in Nederland: Middeleeuwen eerste Joden

Aan de hand van het boek 'Geschiedenis van de Joden in Nederland' willen we een globaal overzicht geven van de Middeleeuwen toen Joden zich voor het eerst in de Lage landen gingen vestigen. Waarschijn…
Joden in Nederland: 1516-1621 Sefardische Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 Sefardische Joden

In 1492 stelde de Spaanse koning, Ferdinand II van Aragon, de Joden voor de keus of Spanje te verlaten of zich te bekeren tot het christendom. Een eeuw eerder hadden veel Joden zich onder dwang bekeer…
Joden in Nederland: Verlichting Joden als goede burgers

Joden in Nederland: Verlichting Joden als goede burgers

Door opheffing van economische en politieke restricties na 1795 konden Joden tijdens de Verlichting uit hun culturele isolement treden en goede burgers worden van de republiek. Er was geen radicale he…
Wandelingen door Joods Amsterdam Stoutenbeek/Vigeveno recensie

Wandelingen door Joods Amsterdam Stoutenbeek/Vigeveno

Amsterdam wordt ook wel Mokum genoemd. Het woord mokum is Jiddisch en is afgeleid van makom dat het Hebreeuwse woord is voor plaats. Joden hebben een grote stempel gedrukt op Amsterdam. Hoewel de Twee…
Joden in Nederland: Middeleeuwen Jodenvervolgingen

Joden in Nederland: Middeleeuwen Jodenvervolgingen

Toen West-Europa getroffen werd door de Zwarte Dood zagen de bewoners dat eerst als straf van G'd vanwege de zonden van de mensen. Spoedig kwamen ze met een nieuwe verklaring: een samenzwering tegen d…
Bekende Joodse achternamen - bekende Nederlandse Joden

Bekende Joodse achternamen - bekende Nederlandse Joden

In de vroegste geschiedenis hadden de Joden geen achternamen. Er werden namen gebruikt als David ben (zoon van) Jozef of Mirjam bat (dochter van) Aäron. Namen in die vorm worden nog steeds gebruikt in…
Joden in Nederland: Republiek - Joodse infrastructuur

Joden in Nederland: Republiek - Joodse infrastructuur

De Sefardische en Ashkenazische Joden in Nederland moesten vanuit het niets een organisatorische infrastructuur opbouwen. De meerderheid van de Joodse immigranten behoorden tot de categorie 'nieuwe Jo…
Joden in Nederland: Republiek Asjkenaziem en Sefardiem

Joden in Nederland: Republiek Asjkenaziem en Sefardiem

Zowel de Sefardische als de Asjkenazische Joden moesten vanuit het niets een organisatorische infrastructuur scheppen in Amsterdam in de 17de eeuw. Beide bevolkingsgroepen deden dat op eigen wijze van…
Joden in Nederland: 1516-1621 Heilige Roomse Rijk

Joden in Nederland: 1516-1621 Heilige Roomse Rijk

In de eerste helft van de zestiende eeuw stonden de meeste gewesten van de Lage Landen onder het landsheerlijke gezag van Karel V. In 1519 werd hij keizer van het Heilige Roomse Rijk. Joden waren onde…
Joods Amsterdam: de oude Jodenbuurt

Joods Amsterdam: de oude Jodenbuurt

De oude Jodenbuurt bestaat uit de Vlooyenburg, Jodenbreestraat, Uilenburg en Marken. Er is in deze buurt veel gesaneerd. Hierdoor is het Joodse karakter verdwenen. Toch zijn er nog aardig wat resten t…
Joden in Nederland: Republiek - godsdienstig leven

Joden in Nederland: Republiek - godsdienstig leven

Joden die buiten Amsterdam leefden woonden in de mediene. In slechts enkele plaatsen was sprake van goed georganiseerde gemeenten. Er waren Sefardische gemeenschappen in Kampen, Amersfoort en Nijkerk.…
Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

In 1639 stichtten de Sefardische Joden een gemeenschappelijke gemeente met de naam Talmoed Tora. De organisatie en de werkwijze waren dezelfde als in Venetië. Men kwam samen in de synagoge van Beth Is…
Joods Nederland: maatschappelijk, gezondheid en pers

Joods Nederland: maatschappelijk, gezondheid en pers

Op het gebied van maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties en de pers heeft Joods Nederland haar eigen instellingen. De Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) speelt een heel belangrijke rol o…
Joods Nederland: onderwijs, jeugd, cultuur en sport

Joods Nederland: onderwijs, jeugd, cultuur en sport

Na de Tweede Wereldoorlog is het Joodse leven in Nederland weer langzaam gaan opbloeien. De Joodse gemeenschap heeft een aantal instellingen op het gebied van Joods onderwijs, Joodse jeugd, Joodse cul…
Joden in Nederland: 1516-1621 christelijke visies op Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 christelijke visies op Joden

Begin van de zeventiende eeuw bestaan vier verschillende houdingen tegenover Joden in Nederland: de Gereformeerde Kerk, de Nadere Reformatie, Hugo de Groot, en het Amsterdamse stadsbestuur. Die van he…
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door…
Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden 1595-1648

Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden 1595-1648

De plaats van de Nederlandse Joden in de zeventiende en achttiende eeuw was op veel punten atypisch voor de Joodse geschiedenis in bredere zin. De unieke positie leidde ertoe dat de Joodse bevolking -…
Joden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debat

Joden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debat

Op 13 december 1619 besloten de Staten van Holland om de Joden toestemming te geven in de steden van Holland te gaan wonen. Iedere stad mocht echter zelf zijn eigen beleid hierin bepalen. Daar waar de…
Joden in Nederland: Verlichting burgerrechten: de gevolgen

Joden in Nederland: Verlichting burgerrechten: de gevolgen

De Franse Revolutie die in 1789 begint en duurt tot 1799 is ook van invloed op de Republiek. Onder het bestuur van de stadhouders Willem IV (1747-1751) en Willem V (1751-1795) raakt de Republiek op po…
Boekrecensie: Joods leven in Nederland Van der Goot e.a recensie

Boekrecensie: Joods leven in Nederland Van der Goot e.a

Het boekje 'Joods leven in Nederland' (1986) is een verslag van een serie gesprekken die Yko van der Goot in 1982 met een aantal Nederlandse Joden voerde. Het ging hierbij om actuele aspecten die toen…
Joden in Nederland: 1516-1621 Reformatie en de Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 Reformatie en de Joden

Tegelijkertijd met de Reformatie raakten verschillende renaissancegeleerden in Italië geïnteresseerd in oude Joodse teksten. Ze probeerden het Hebreeuws machtig te worden en niet langer gebruik te mak…
Joods Nederland: Joods godsdienstige organisaties

Joods Nederland: Joods godsdienstige organisaties

Ondanks de verschrikkingen van de Holocaust wist Joods Nederland zich langzaam weer te herstellen. Een klein aantal vooroorlogse organisaties herstelden zich. Ook ontstonden er nieuwe bewegingen en gr…
Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Tussen 1650 en 1750 was Amsterdam het voornaamste centrum van de Hebreeuwse boekdrukkunst. Joodse ondernemers vestigden zich in de Nederlanden om boeken te drukken voor de Joodse wereldmarkt. Tientall…
Gepubliceerd door Jehoeda op 22-08-2012, laatst gewijzigd op 02-04-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay