Jehoeda » Specials » Joodse feestdagenshabbat

Startpagina - Jodendom: Joodse feestdagen/Shabbat

Startpagina - Jodendom: Joodse feestdagen/Shabbat De Joodse feestdagen en de Shabbat zijn niet alleen populair bij het Joodse volk maar ook bij veel niet-Joden. De Joodse feesten kunnen echter alleen volgens de Joodse traditie gevierd worden. We proberen deze traditie zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Bij de traditie horen o.a. ook heerlijke maaltijden. Daar besteden we deze startpagina dan ook ruimschoots aan. Willen niet-Joden deelnemen aan de Joodse feesten dan is dat uiteraard mogelijk. Dit gebeurt vooral in Israël.
Deze rubriek bevat naast objectieve informatie ook vaak een mening en/of ervaring. Het is géén vervanging voor rabbinaal advies. Raadpleeg bij (persoonlijke) Joods religieuze kwesties en/of vragen altijd een orthodoxe rabbijn.
Ga naar:
 • http://www.nik.nl/
 • http://www.faq-online.nl/


De viering van Joodse feest- en treurdagen

De Joodse feestdagen nemen een belangrijke plaats in binnen het Jodendom. Het Joodse jaar is een maanjaar. Vandaar dat de feesten niet elk jaar op hetzelfde tijdstip wordt gevierd. Zeven maal in de 19 jaar wordt echter een extra maand toegevoegd aan het maanjaar zodat de feesten niet in het verkeerde seizoen worden gevierd. In totaal kent het Jodendom 12 feestdagen. Daarnaast zijn er nog enkele rouwdagen.

Feestdagen heten in het Hebreeuws Jamiem Towiem. Er zijn drie soorten feesten: Opgangsfeesten, de Hoge Feestdagen en de Half-Feesten. Daarnaast zijn er nog de rouwdagen waarop gevast wordt.

OpgangsfeestenDe Hoge feestdagenDe Half-FeestenRouwdagen
 • Pesach (Paasfeest)
 • Sjawoeot (Wekenfeest)
 • Soekot -Sjeminie Atseret en Simchat Tora (Loofhuttenfeest)
 • Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
 • Jom Kippoer (Grote verzoendag)
 • Chanoeka
 • Toe Bisjwat
 • Poeriem
 • Lag Ba'Omer
 • Rosj Chodesj
 • Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)/ Jom HaZiekaron (Herinneringsdag slachtoffers Israël)
 • Jom Jeroesjalajiem (Dag van de hereniging van Jeruzalem vanaf 1967)
 • 10de Tevet (herdenkingsdag)
 • Jom HaSjoa (herdenkingsdag)
 • De drie weken: 17 tammoez en Tisj'a Beaaw

Wat is Sjabbat?

De Sjabbat is de belangrijkste Joodse dag van de week. Hierin wordt herdacht dat God rustte na zes dagen van schepping. De Sjabbat is een voorproefje van hoe de wereld er uit zal zien als de verlossing door de Masjiach plaatsvindt. In die tijd zal het voor eeuwig Sjabbat zijn. In deze special wil ik aan de hand van een aantal artikelen uitleggen wat de Sjabbat inhoudt en hoe deze gevierd wordt.

 • Sjabbat is rust: Sjabbat is een eiland van rust in de maalstroom van werk, bezorgdheid en strijd die ons dagelijks leven gedurende de zes andere dagen van week is. Voor bijna 25 uur komt de wereld letterlijk tot stilstand.
 • Sjabbat is bewustzijn: Op Sjabbat herinneren we ons dat de wereld niet van ons is waar we mee kunnen doen wat we willen, maar dat het Gods schepping is.
 • Sjabbat is Joodse identiteit: Sjabbat is de bruid van Israël, de zielspartner van het Joodse Volk. Het is één van de krachtigste manieren om onze Jood-zijn te verwezenlijken en door te geven aan onze kinderen.
 • Sjabbat is plezier: Sjabbat is heerlijk voedsel, een rijk gevulde tafel, de glans van kaarslicht, zingen en studeren. Onze lichaam en ziel worden verheven naar een hoger, meer spirituele plan.
 • Sjabbat is spiritualiteit: Sjabbat is de ziel van de week. Het houden van Sjabbat verzekert Gods succes voor onze gehele week.
 • Sjabbat is een voorproefje van de Komende Wereld: In die tijd zal er geen honger of oorlog zijn. De hele bezetting van de wereld zal alleen God kennen.

Wat is Sjabbat? Probeer het uit!
Waarom spelen Joden dreidel tijdens Chanoeka?

Waarom spelen Joden dreidel tijdens Chanoeka?

Een dreidel (sevivon in het Hebreeuws) is een tol met vier zijden, aan elke kant een andere Hebreeuwse letter: nun (נ), gimmel (ג), hé (ה) en shin (שׁ) of peh (פ…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Lag Ba'Omer?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Lag Ba'Omer?

Tussen de tweede dag van Pesach, waarop een offergave bestaande uit een Omer (een speciale inhoudsmaat) gerst in de Tempel werd gebracht, en Sjavoeot (het feest van de tarweoogst) moet men 49 dagen te…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Sjawoeot (Wekenfeest)?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Sjawoeot (Wekenfeest)?

Sjawoeot of Wekenfeest is een feest ter herinnering aan de schenking van de Tora op de Berg Sinaï. Ook is het een landbouwfeest waarbij het begin van de zomeroogst in Israël wordt gevierd. Het feest w…
Betekenis bensjen na de Sjabbatsmaaltijd - Birkat-hamazon

Betekenis bensjen na de Sjabbatsmaaltijd - Birkat-hamazon

Na afloop van de Sjabbatsmaaltijd (en bij iedere maaltijd waarbij brood wordt gegeten), wordt er gebensjt. In dit artikel wil ik ingaan op de betekenis van het bensjen. Bensjen is het uitspreken van t…
Sjabbattijden: wat houdt deze heilige rustdag in?

Sjabbattijden: wat houdt deze heilige rustdag in?

Sjabbattijden van het Joodse jaar 5782 (2021-2022). De sjabbat begint bij het invallen van de vrijdagavond en eindigt zaterdagavond bij zonsondergang. In Exodus 35: 1-2 staat: "Dit zijn de geboden die…
Hoe, waarom en wanneer treuren Joden tijdens de Drie Weken?

Hoe, waarom en wanneer treuren Joden tijdens de Drie Weken?

Drie weken omvatten de Joodse treurdagen 17 tammoez en Tisj'a Beaaw die in het teken staan van de verwoesting van de Eerste of Tweede Tempel. Er wordt niet gegeten en gedronken. Op deze vastendagen ge…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Jom Ha'atsmaoet?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Jom Ha'atsmaoet?

Wat is Jom Ha'atsmaoet? Dit is de Onafhankelijkheidsdag van de moderne staat Israël. Op de Joodse dag 5 Ijar (14 mei 1948) werd de moderne Joodse Staat Israël uitgeroepen. Dit was voor de derde keer i…
Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden Jom HaSjoa?

Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden Jom HaSjoa?

Sjoa is het Hebreeuwse woord voor 'catastrofe.' De term wordt gebruikt om de vernietiging van 6 miljoen Joden te beschrijven die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen 1938 en 1945. Mann…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Pesach (Paasfeest)?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Pesach (Paasfeest)?

Wat is Pesach, het Joodse Paasfeest? Pesach viert de bevrijding uit Egypte en daarmee de geboorte van het Joodse volk. De Tora (Exodus 23,14) bevat het gebod: 'Driemaal per jaar zult gij een feest voo…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Poeriem (lotenfeest)?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Poeriem (lotenfeest)?

Het Joodse Poeriem (lotenfeest) is een feest ter herdenking van de bevrijding van de Joden in Perzië uit de handen van Haman in het midden van de 4de eeuw voor de gewone jaartelling (356). Haman, de v…
Joodse feestdagen 5781 (2020-2021) en 5782 (2021-2022)

Joodse feestdagen 5781 (2020-2021) en 5782 (2021-2022)

Alle Joodse feestdagen beginnen in de avond voorafgaande aan de genoemde datum. Bij de Hebreeuwse kalender begint en eindigt een 'dag' bij zonsondergang in plaats van middernacht. Alle feestdagen word…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Toe Bisjwat?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Toe Bisjwat?

De 15de Sjewat is de viering van het nieuwe jaar voor de bomen. Een Joodse feestdag dat Toe Bisjwat wordt genoemd. Dit is vooral een landbouwfeest dat in de laatste decennia sinds Joden zich weer als…
10de Tevet (Joodse treurdag): Was de Sjoa een straf van G'd?

10de Tevet (Joodse treurdag): Was de Sjoa een straf van G'd?

Op de 10de Tevet wordt o.a. de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Er wordt voor hen Kaddiesj gezegd. De Lubavitcher Rebbe die een belangrijke rol speelde in de opbouw van het Jodendom na de Holoc…
10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel

10de Tevet (Joodse treurdag): vernietiging Eerste Tempel

Op Asarah B'Tevet, de 10e dag van de Joodse maand Tevet, in het jaar 3336 vanaf de Schepping (425 voor het begin van de gewone jaartelling), belegerden de legers van de Babylonische keizer Nebukadneza…
Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?

Hoe, waarom en wanneer herdenken Joden 10de Tevet?

Op de 10de Tevet wordt herinnerd dat het beleg van Jeruzalem begon dat uiteindelijk zou leiden tot de vernietiging van de Joodse Tempel. Als gevolg daarvan wordt op deze dag gevast. Tegenwoordig wordt…
Het sjabbatsjaar in Israël (2021-2022). Waarom?

Het sjabbatsjaar in Israël (2021-2022). Waarom?

In Israël is van 7 september 2021 tot 24 september 2022 - het Joodse jaar 5782- het sjabbatsjaar (sjemieta). Zou het niet heerlijk zijn om elk zevende jaar een shabbatical te nemen? Je zou kunnen rela…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Chanoeka?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Chanoeka?

Het woord Chanoeka betekent 'inwijding'. In de Tenach staat niets over dit feest. Chanoeka werd pas in de 2de eeuw voor de gewone jaartelling ingesteld, toen waren de boeken van de Tenach al geschreve…
De Kidoesj aan het begin van de sjabbatsmaatijdviering

De Kidoesj aan het begin van de sjabbatsmaatijdviering

Aan het begin van de sjabbatsmaaltijd wordt de kidoesj uitgesproken over de wijn. Kidoesj betekent 'Heiliging'. Het is een zegenspreuk. Ik maak bij dit artikel gebruik van het boek Badèrech van rabbij…
Het handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegen

Het handen wassen bij de sjabbatsmaaltijd en de broodzegen

Heel belangrijk is om voor het nuttigen van de sjabbatsmaaltijd de handen te wassen. Rav Chisda zei hierover: Met een overvloed van water was ik mijn handen en een overvloed van goedheid wordt mij geg…
Vóór de Kidoesj van de sjabbatsmaaltijdviering

Vóór de Kidoesj van de sjabbatsmaaltijdviering

De eerste maaltijd op Sjabbat wordt genuttigd op vrijdagavond Voorafgaande aan de kidoesj worden het 'sjalom aleichem' 'Ee'sjet chajil' en de Kinderzegen gereciteerd. Ik maak voor het artikel gebruik…

Speciale Sjabbatot (Sjabbats)

De periode tussen het einde van de joodse maand sjewat en het begin van de maand niesan bevat vier speciale sjabbatot. Hierbij worden extra gedeelten uit de Tora gelezen. Daarnaast bestaan er nog een…
De kaarsen bij de sjabbatsmaaltijdviering

De kaarsen bij de sjabbatsmaaltijdviering

Kaarsen spelen een belangrijke rol bij de viering van de sjabbatsmaaltijd. Het is de plicht van de vrouw om de kaarsen te ontsteken vlak voor het begin van de sjabbat. De kaarsen symboliseren licht da…
Hoe, waarom & wanneer vieren Joden Soekot (Loofhuttenfeest)?

Hoe, waarom & wanneer vieren Joden Soekot (Loofhuttenfeest)?

De Tora bevat het gebod: 'Driemaal per jaar zult gij een feest voor mij vieren' (Exodus 23,14). Dit heeft betrekking op de drie opgangsfeesten (sjalosh regaliem): Pesach, Sjawoeot en Soekot. Toen de T…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Jom Kippoer?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Jom Kippoer?

De Grote Verzoendag (Jom Kippoer) en het Joodse nieuwjaar (Rosh Hasjana) zijn meer op de individuele persoon gericht dan de andere Joodse feestdagen. Ze worden samen de 'Ontzagwekkende dagen' genoemd.…
Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Joods nieuwjaar?

Hoe, waarom en wanneer vieren Joden Joods nieuwjaar?

Rosh Hasjana behoort samen met Jom Kippoer tot de zogenaamde hoge feestdagen. Ze verschillen van andere Joodse feestdagen omdat ze meer op het individu gericht zijn in plaats van een nationale of hist…
Gepubliceerd door Jehoeda op 16-08-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties