Jehoeda » Specials » Joodse namen

Startpagina - Joodse jongensnamen en meisjesnamen

Startpagina - Joodse jongensnamen en meisjesnamen In deze special aandacht voor Joodse jongens- en meisjesnamen. De meeste namen zijn afkomstig uit de Bijbel en hebben een bijzondere betekenis. Bij het geven van namen worden speciale gewoonten gehanteerd die ik hieronder aan u wil mededelen. Ook is één artikel gewijd aan Joodse achternamen.

Wie geeft de namen?

Er zijn verschillende meningen over wie het recht heeft om de naam van het kind te kiezen. Volgens vele meningen kiest de vader de naam van het eerste kind, de moeder de naam van het tweede kind, de vader de naam van het derde kind, etc. Volgens andere opinies is het net anders om. Wanneer er sprake is van onenigheid tussen de ouders moet men een rabbi raadplegen.

Naar wie wordt het kind vernoemd?

Erg vaak wordt een kind vernoemd naar iemand die is overleden of naar een rabbi. Soms is er ook sprake van een combinatie van beiden. Met betrekking tot het combineren van namen van twee familieleden zijn er verschillende opinies. Sommigen keuren het af en anderen keuren het goed. Als men het kind twee namen geeft dan moet het ook bij deze twee namen worden genoemd.

Wanneer wordt de naam gegeven?

Een meisje krijgt de naam bij de Tora-lezing op de maandag, dinsdag of Sjabbat na de geboorte. Men moet niet wachten op de Tora-lezing op Sjabbat.
Een jongen krijgt zijn naam bij de Briet Mila (besnijdenis) op de achtste dag. Wanneer de jongen ziek is wordt de Briet uitgesteld en ook het geven van de naam.
Als het kind eerstgeborene is moet de naam voor de Pidjon Haben gegeven worden als de Briet nog niet heeft plaatsgehad. Wanneer het kind ziek is en er voor hem wordt gebeden wordt de naam meteen gegeven.

Joodse achternamen

Eén artikel is gewijd aan Joodse achternamen. Vaak worden Joden herkend aan hun achternamen, zoals Cohen, Levi en Polak. Maar lang niet altijd wil een Joodse achternaam zeggen dat iemand ook daadwerkelijk Joods is. Ook zijn er achternamen die niet specifiek Joods klinken, maar wel veel voorkomen bij Joodse families, zoals Miller en De Vries.
Bekende Joodse achternamen - bekende Nederlandse Joden

Bekende Joodse achternamen - bekende Nederlandse Joden

In de vroegste geschiedenis hadden de Joden geen achternamen. Er werden namen gebruikt als David ben (zoon van) Jozef of Mirjam bat (dochter van) Aäron. Namen in die vorm worden nog steeds gebruikt in…
Joodse meisjesnamen en hun betekenis

Joodse meisjesnamen en hun betekenis

Het geven van een naam aan een Joods kind is een spiritueel moment. De wijzen zeggen dat het geven van een naam aan een baby een statement is van haar karakter, haar speciaal-zijn, en haar levenspad.…
Joodse jongensnamen en hun betekenis

Joodse jongensnamen en hun betekenis

Op het basisniveau is een Joodse naam een sleutel voor de Joodse identiteit. Onze wijzen vertellen ons dat ondanks meer dan twee eeuwen van diaspora en slavernij de Kinderen van Israël niet assimileer…
Gepubliceerd door Jehoeda op 25-11-2009, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties