Jehoeda » Specials » Joodse wijsheden

Startpagina - Een bewust Joods leven leiden

Het leven is niet één dimensionaal. Het moet van alle kanten bestudeerd worden en van boven naar beneden en omgekeerd. Concentreer u op één onderwerp en zorg dat u daar expert in wordt. En zelfs als u andere onderwerpen bestudeert zorgt dan dat u uw specialiteit niet uit het oog verliest en probeer zaken met elkaar in verband te brengen zodat u een beter begrip kweekt voor uw specialiteit.

Een bewust leven leiden

Zeg tegen u zelf: "Het leven is een gelegenheid, ik wil mijn gedachten gebruiken en constant richting mijn doel werken." Betekent dit dat u een workaholic moet zijn? Nee, ook slapen en eten en het doen van oefeningen leiden tot uw doel. Relaxen is goed, maar het moet wel een richting hebben. Voor de televisie hangen levert niets op. Wees de hele dag bewust van wat u doet.

Een bewust leven leiden is een leven leiden met een ritme. Het menselijk lichaam houdt van patronen: dezelfde plek, hetzelfde tijdstip, dezelfde manier. Daarom kent het Jodendom ook vaste tijdstippen voor gebeden en studie. Ook het Joodse jaar kent vaste tijdstippen: een cyclus van steeds terugkerende feesten. De Sjabbat kent zijn vaste indeling, beginnend met het aansteken van de kaarsen, de dienst in de synagoge, het sjabbatsmaal, etc.
Het gebruiken van zakelijk instinct volgens Joodse wijsheden

Het gebruiken van zakelijk instinct volgens Joodse wijsheden

Bij het doen van zaken op de markt moet een bedrijf maximaal efficiënt handelen. Ditzelfde principe kan toegepast worden op het persoonlijk en spiritueel leven. Waarom zouden we ons alleen op het geld…
Waarom zijn religieuze Joden nederig tegenover G'd?

Waarom zijn religieuze Joden nederig tegenover G'd?

Nederigheid is geen minderwaardigheidscomplex. Het is het doen van het juiste en niet afhankelijk zijn van de opinies van anderen. Het charisma is met nederigheid (B'anava - in het Hebreeuws). De nede…
Omgaan met de liefde volgens Joodse wijsheden

Omgaan met de liefde volgens Joodse wijsheden

Soms zeggen we: "Ik heb niemand nodig. Ik kan het zelf wel!" Maar het is nu eenmaal zo dat de mens diep van binnen geliefd wil worden. We hebben liefde nodig zoals zuurstof. Koning Salomo zei dat zoal…
Wat doen religieuze Joden tegen verveling?

Wat doen religieuze Joden tegen verveling?

Het is een bekend verschijnsel: verveling. Vooral kinderen hebben er last van. Maar ook volwassenen vervelen zich regelmatig. Voor sommigen zien alle dagen er hetzelfde uit. Ze hebben alles al gehoord…
Omgaan met sociale druk volgens Joodse wijsheden

Omgaan met sociale druk volgens Joodse wijsheden

Het heeft weinig zin om uw hele leven bezig te zijn met het indruk maken op anderen. Eer najagen betekent dat u weinig zelfrespect hebt. Het is beter voor u zelf na te gaan wat betekenisvol in uw leve…
Omgaan met opbouwende kritiek volgens Joodse wijsheden

Omgaan met opbouwende kritiek volgens Joodse wijsheden

De meeste mensen zien kritiek als een persoonlijke aanval en gaan meteen in de verdediging. Maar dat is een slechte houding. Stel u voor dat u een topsporter bent. Wanneer uw coach kritiek geeft doet…
Het volgen van de Tora volgens Joodse wijsheden

Het volgen van de Tora volgens Joodse wijsheden

Iedereen wil het goede doen. Maar als iedereen claimt het goede te doen, hoe weten we dan wat echt goed is? We hebben daarvoor ethische wetten nodig. En zelfs dat is niet voldoende omdat de omstandigh…
Hoe arrogantie vermijden volgens Joodse wijsheden

Hoe arrogantie vermijden volgens Joodse wijsheden

Arrogantie belemmert spirituele groei. Om arrogantie te vermijden moet u een onderscheid maken tussen trots ("ik ben beter dan die andere persoon") en plezier ("ik ben niet beter, maar heb meer geluk"…
Het nakomen van verplichtingen volgens Joodse wijsheden

Het nakomen van verplichtingen volgens Joodse wijsheden

De meeste mensen streven plezier na. Ze zoeken het in hun carrière, vakanties, auto's, huizen, etc. Trouwen wordt lang uitgesteld omdat mensen bang zijn gebonden te zijn aan verantwoordelijkheden om k…
Houden van alle mensen volgens Joodse wijsheden

Houden van alle mensen volgens Joodse wijsheden

Er lopen zoveel mensen op de wereld dat je ze eigenlijk niet meer als bijzonder beschouwt. Toch is de mens de kroon der Schepping en heeft G'd ons geboden om van alle mensen te houden. Het is niet vol…
G'd liefhebben met hart en ziel volgens Joodse wijsheden

G'd liefhebben met hart en ziel volgens Joodse wijsheden

We kunnen veel geld, liefde en kracht hebben. Maar we worden pas echt gelukkig door contact met G'd. Momenten van ontzag bij een mooi stuk muziek, de geboorte van een baby, een zonsondergang kan een m…
Waarom vinden religieuze Joden feedback geven belangrijk?

Waarom vinden religieuze Joden feedback geven belangrijk?

Om de waarde van je ideeën te toetsen is het noodzakelijk dat vrienden je rechtstreekse en eerlijke feedback geven. We hebben echte vrienden nodig om plannen, gevoelens en ambities te bediscussiëren.…
Serieuze beslissingen nemen volgens Joodse wijsheden

Serieuze beslissingen nemen volgens Joodse wijsheden

Vaak wordt gedacht dat beslissingen nemen alleen maar gedaan wordt als er iets belangrijks op het spel staat. Maar feitelijk nemen we elk bewust moment een beslissing. De ene beslissing is uiteraard b…
Empathie voor de ander belangrijk volgens Joodse wijsheden

Empathie voor de ander belangrijk volgens Joodse wijsheden

Veel mensen vinden het lastig zich in te leven in andere personen. Wanneer iemand depressief is lopen we daar liever voor weg. Toch is het betere de lasten te delen. Wanneer we in een menselijke werel…
Gedachten ordenen - helder denken volgens Joodse wijsheden

Gedachten ordenen - helder denken volgens Joodse wijsheden

In je leven leer je heel veel dingen van verschillende aard. Lang niet alles is belangrijk. Maar het is uitermate frustrerend om juist de belangrijke zaken te vergeten. Om te voorkomen dat je belangri…
Het bekritiseren van leraren volgens Joodse wijsheden

Het bekritiseren van leraren volgens Joodse wijsheden

Het is niet goed alles voor zoete koek aan te nemen. Wanneer een leraar een bepaalde theorie onderwijst dien je deze theorie kritisch te benaderen. Kan deze in de praktijk worden gebracht? Ook als de…
Praktisch leren volgens Joodse wijsheden

Praktisch leren volgens Joodse wijsheden

Het draait bij wijsheid om het leven beter te maken. Je kan filosofisch geweldige ideeën hebben maar als je ze niet in de praktijk brengt heb je er niets aan en is sprake van verspilling. Bovendien le…
Hoe delen religieuze Joden kennis?

Hoe delen religieuze Joden kennis?

Het is onjuist om kennis alleen voor jezelf op te doen. Kennis moet gedeeld worden. Niet alleen om anderen er een gunst mee te bewijzen maar ook jezelf. Om goed met anderen te communiceren moet je dui…
Hoe ontwikkelen religieuze Joden nieuwe ideeën?

Hoe ontwikkelen religieuze Joden nieuwe ideeën?

Wanneer u nieuwe ideeën hoort moet u deze ontwikkelen en relevant maken voor uw eigen leven. Zoek alles tot op de bodem uit en probeer het geheel te begrijpen. Wanneer iets u niet duidelijk is moet u…
Op welke wijze analyseren religieuze Joden problemen?

Op welke wijze analyseren religieuze Joden problemen?

Vragen en antwoorden zijn de gereedschappen van het leven om duidelijkheid te krijgen. Alleen een dwaas durft geen vragen te stellen. Stel een goede vraag en je hebt de helft van het antwoord. Voor el…
Hoe leid je een fascinerend leven volgens religieuze Joden?

Hoe leid je een fascinerend leven volgens religieuze Joden?

Kinderen ervaren alles vol ontzag. Volwassen mensen hebben dit veel minder. Probeer toch gefascineerd te raken in de dingen die u onderneemt. Stel levensdoelen op en jaag ze na met ongekende fascinati…
Op welke wijze zoeken religieuze Joden innerlijke vrede?

Op welke wijze zoeken religieuze Joden innerlijke vrede?

Innerlijke vrede c.q. innerlijke rust staat los van de wereld om u heen. De wereld kan vredig zijn terwijl u brandt van woede. Omgekeerd kunt u innerlijke rust ervaren terwijl de wereld in brand staat…
Behulpzaamheid en attent zijn volgens Joodse wijsheden

Behulpzaamheid en attent zijn volgens Joodse wijsheden

Empathie voelen voor de ander is één. Een ander echt helpen om zijn leven te veranderen c.q. weer op de rails te zetten is twee. Om dit te kunnen is verantwoordelijkheid nodig. Om een goed mens te zij…
Hoe leren van fouten volgens Joodse wijsheden

Hoe leren van fouten volgens Joodse wijsheden

Bouw een hek om de 'gaten' in uw leven om er niet in te struikelen, zo betogen Joodse rabbijnen. Een hek zorgt voor bescherming. We maken allemaal fouten. Maar sommige mensen maken steeds weer opnieuw…
Hoe gelukkig te leven volgens Joodse wijsheden

Hoe gelukkig te leven volgens Joodse wijsheden

Hoe word ik gelukkig? Ieder mens wil gelukkig zijn. Maar ondanks dat velen van ons alles hebben zijn we nog steeds ongelukkig. Anderen hebben haast niets maar zijn toch totaal gelukkig. Er zijn vaardi…
Ideeën onderwijzen volgens Joodse wijsheden

Ideeën onderwijzen volgens Joodse wijsheden

Totdat u een idee deelt, blijft het deel uitmaken van uw verbeelding. Het overbrengen van het idee naar anderen maakt het werkelijk. Door een idee duidelijk te maken aan anderen wordt u gedwongen het…
Religieuze Joden leren wijsheid van de wijze leraar

Religieuze Joden leren wijsheid van de wijze leraar

Een leerling krijgt eerste hand kennis door te kijken naar hoe een expert werkt. Zo is het ook met wijsheid. Leer het niet uit een boek maar leer het van een wijze leraar. Om over het leven te leren h…
Leren te concentreren volgens Joodse wijsheden

Leren te concentreren volgens Joodse wijsheden

Wanneer we ons totaal concentreren leren we intellectuele en emotionele zuiverheid te verkrijgen. We gebruiken slechts een klein deel van onze mentale capaciteit. Vaak zwerven onze gedachten ergens an…
Kracht, motivatie en vertrouwen volgens Joodse wijsheden

Kracht, motivatie en vertrouwen volgens Joodse wijsheden

Vreugde geeft u kracht, motivatie en vertrouwen om dingen te bereiken die anders moeilijk zijn. Vreugde is pure energie. Vreugde geeft u kracht en energie. Vreugde geeft u de juiste kick. Vreugde is e…
Angst omzetten in positieve energie volgens Joodse wijsheden

Angst omzetten in positieve energie volgens Joodse wijsheden

Angst is een slechte raadgever, zo luidt het gezegde. Toch kan de energie ervan gebruikt worden voor goede doeleinden. Angst voor de gevolgen van iets kan een grote motivator zijn om een karwei snel e…
Ontzag voor G'd geeft religieuze Joden positieve energie

Ontzag voor G'd geeft religieuze Joden positieve energie

Wanneer we geconfronteerd worden met een orkaan, de Grand Canyon of het heelal voelen we een enorm gevoel van ontzag. Eigenlijk kan ontzag in heel veel dingen en momenten gevonden worden. Dit gevoel g…
Jezelf leren kennen volgens Joodse wijsheden

Jezelf leren kennen volgens Joodse wijsheden

Neem eens de tijd om uzelf te leren kennen. Dat is beter dan te wachten op een crisis die de zaak forceert. Het begrijpen van uw hart is het begrijpen van uw innerlijke zelf. Als u uzelf niet kent lee…
Hardop leren volgens Joodse wijsheden

Hardop leren volgens Joodse wijsheden

Het hardop articuleren van uw principes maakt de kloof tussen de ziel en de werkelijke wereld kleiner. Met andere woorden: U komt er achter of u werkelijk gelooft in wat u zegt. Hardop praten helpt u…
Waarom is luisteren en begrijpen belangrijk voor Joden?

Waarom is luisteren en begrijpen belangrijk voor Joden?

We hebben er allemaal wel eens last van. We denken dat we naar iemand zitten te luisteren maar met onze gedachten zitten we ergens anders. Effectief luisteren betekent: de woorden horen, het bericht b…
De Mondelinge Tora als gids voor het leven van Joden

De Mondelinge Tora als gids voor het leven van Joden

De meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg Sinaï. In de Mondelinge Tora (Misjna, Talmoed) wordt uitgelegd hoe de 613 mitswo…
Je plek kennen t.o.v. G'd volgens Joodse wijsheden

Je plek kennen t.o.v. G'd volgens Joodse wijsheden

Ieder persoon heeft een unieke bijdrage aan deze wereld. Het is belangrijk uit te zoeken wie u bent en hoe u past in G'ds Grote Plan. Wees niet arrogant en denk dat u alles weet. Realiseer u zich dat…
Geestelijk groeien door tegenslag volgens Joodse wijsheden

Geestelijk groeien door tegenslag volgens Joodse wijsheden

Pijn hoort onvermijdelijk bij het leven. Ren er niet voor weg. De sleutel tot succes is te leren hoe om te gaan met pijn en er geestelijk door te groeien. De tegenhanger van pijn is comfort. Comfort l…
Zoeken naar wijsheid volgens Joodse wijsheden

Zoeken naar wijsheid volgens Joodse wijsheden

Er valt veel te leren in het leven. U kunt alles zelf uitzoeken, maar dit is dwaas en kost veel tijd. Wijsheid zult u na moeten jagen. Meer wijsheid betekent meer uit het leven halen. Wijsheid leert u…
Bewust kiezen om goed te doen volgens Joodse wijsheden

Bewust kiezen om goed te doen volgens Joodse wijsheden

De menselijke innerlijke strijd kent twee conflicterende neigingen: het goede doen of egoïstisch zijn. Wees bewust van deze innerlijke strijd en vergroot uw vermogen het goede te doen. Denk er elke da…
Hoe frustraties overwinnen volgens Joodse wijsheden

Hoe frustraties overwinnen volgens Joodse wijsheden

Accepteer frustraties als uitdagingen. Opgeven is toegeven aan de frustratie. Op een intellectueel niveau begrijpen we dat boosheid niet productief is. We bezitten de macht om onze emoties te controle…
Lachen is een serieuze zaak volgens Joodse wijsheden

Lachen is een serieuze zaak volgens Joodse wijsheden

Lachen is een diepe spirituele emotie. Het Jodendom beschouwt lachen als zeer belangrijk. Niet voor niets zijn er veel Joodse komedianten. De grote Joodse wijze Rav begon zijn lessen altijd met een gr…
Effectief converseren volgens Joodse wijsheden

Effectief converseren volgens Joodse wijsheden

Mensen zijn tegenwoordig drukker dan ooit. Er is nauwelijks tijd om te converseren. Heeft niemand meer tijd om te luisteren of te praten? De kunst is om effectief te converseren. Dit is de enige manie…
Hoe gaan religieuze Joden met fysiek genot om?

Hoe gaan religieuze Joden met fysiek genot om?

De fysieke wereld bestaat voor ons genot. Spirituele groei ontwikkelt zich door het omklemmen van de aardse wereld op een manier dat het verheffend is. Het fysieke genot hebben we nodig om van het lev…
Hoe gaan religieuze Joden met huwelijk en intimiteit om?

Hoe gaan religieuze Joden met huwelijk en intimiteit om?

Intimiteit is zo'n sterke kracht dat deze gecontroleerd dient te worden. Er zijn drie aspecten van intimiteit: positief (het lichaam produceert chemische energie op momenten van aantrekking); negatief…
Waarom leven religieuze Joden niet in een illusie?

Waarom leven religieuze Joden niet in een illusie?

Veel mensen leven tegenwoordig in een illusie. Zij ontsnappen in een gefabriceerde wereld van een film of een virtuele realiteitservaring. Maar is niet de mooiste realiteit die juist werkelijk is? Is…
Gepubliceerd door Jehoeda op 15-02-2011, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.