Jehoeda » Specials » Maimonides

Startpagina - Dertien geloofspunten van Maimonides

Startpagina - Dertien geloofspunten van Maimonides Algemeen wordt verondersteld dat een religie op zijn minst drie componenten moet hebben: 1. erkenning van een Goddelijk Wezen dat wordt aanbeden; 2 instructies hoe Hij aanbeden moet worden; 3 straf en beloning wanneer Zijn instructies niet of wel worden uitgevoerd. In deze special behandelen we de dertien geloofspunten van Maimonides uit het boek: Fundamentals and Faith: Insights into the Rambam's 13 Principles door rabbijn Yaakov Weinberg.

De dertien geloofspunten van Maimonides

De 13 geloofspunten van Maimonides zijn een uitwerking van de Joodse religie. Van de 13 punten gaan er 5 over het principe van de werkelijkheid van de Schepper, 4 over de Tora en 4 over beloning en straf. Deze 13 geloofspunten benadrukken de uniekheid van het Jodendom. Ze maken deel uit van de praktiserende Jood die ze elke dag reciteert. De geloofspunten zijn het minimum van hoe men een relatie heeft met de Almachtige en Zijn Tora als lid van het Volk van Israël.

In deze special behandelen we de dertien geloofspunten van Maimonides uit het boek: Fundamentals and Faith: Insights into the Rambam's 13 Principles door rabbijn Yaakov Weinberg.

Dertien geloofspunten Maimonides 13: opstanding der doden

Volgens Maimonides is de opstanding der doden een basisprincipe van de Tora. Zonder geloof daarin bestaat er geen band met het Joodse volk. Opstanding is alleen voor de rechtvaardigen, zo meldt Bereis…

Dertien geloofspunten Maimonides 12: Messiaanse tijd

De komst van de Messias betekent dat de wereld zal erkennen dat God Eén is en dat hiermee de nationale missie van Israël zal zijn vervuld. In Habakuk 2:3 staat: “Het visioen wacht tot zijn tijd gekome…

Dertien geloofspunten Maimonides 10-11: Gods alwetendheid

Ditmaal worden twee geloofspunten van Maimonides behandeld die veel met elkaar gemeen hebben: Gods alwetendheid en beloning/straf. God kent alle daden van de mensen en Hij negeert ze niet. God beloont…

Dertien geloofspunten Maimonides 9: Tora onveranderlijk

Maimonides' negende principe luidt dat de Tora onveranderlijk is en dat er nooit een ander verbond zal komen. Men mag er niets aan toevoegen of afhalen. Dit geldt zowel voor de Schriftelijke als Monde…

Dertien geloofspunten Maimonides 8: Goddelijkheid Tora

Metaforisch gesproken dicteerde God aan Mozes de Tora. Alleen Mozes weet hoe God de Tora werkelijk aan hem communiceerde. Mozes wordt de 'schrijver' genoemd. Hij schreef de geschiedenis, de verhalen e…

Dertien geloofspunten Maimonides 7: Mozes grootste profeet

In het Jodendom wordt Mozes als de grootste profeet beschouwd. Hij werd door God uitverkoren en had een grotere kennis dan iedereen daarvoor en daarna. Moshe Rabbenoe overtreft de menselijke verworven…

Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie – profeten

In het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone man. Slechts een klein aantal van de Profeten zien we terug in de Joodse Bijbel.…

Dertien geloofspunten Maimonides 5: alleen God aanbidden

Volgens de Tora mag alleen God aanbeden worden. Andere entiteiten zoals engelen, sterren, en planeten, die ondergeschikt zijn aan Zijn wil mogen niet aanbeden worden. Onze gedachten mogen alleen maar…

Dertien geloofspunten Maimonides 4:scheppen vanuit het niets

Kenmerkend voor de God van Israël is dat Hij de Schepping creëerde vanuit het niets (scheppen vanuit het niets ). Dat is voor de mens niet of nauwelijks te bevatten. De mens heeft immers altijd iets n…

Dertien geloofspunten Maimonides 3: God is onlichamelijk

Joden geloven dat de Eenheid van God niet uit een lichaam bestaat, noch dat Hij onderworpen is aan een lichamelijke eigenschap. In Jesaja 40:18-25 staat dat God met NIETS te vergelijken is. Alleen als…

Dertien geloofspunten Maimonides 2: God als Eenheid

Het tweede geloofspunt van Maimonides is het geloof in Eén God. God is niet de eenheid van een paar, nog de eenheid van soorten, noch zoals de mens wiens complexiteit verdeeld is in vele eenheden, noc…

Dertien geloofspunten Maimonides 1: God als Schepper

Het eerste geloofspunt van de dertien geloofspunten van Maimonides handelt over het geloof in God als Schepper. Hij is de oorzaak ervan dat alles bestaat, Hij onderhoudt alles, en door Hem blijft alle…

De dertien geloofspunten van Maimonides

De dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en godsdienst filosoof Maimonides (1135-1204). Deze worden hier in het kort weergeg…
Gepubliceerd door Jehoeda op 13-01-2011, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Platonicus, Pixabay
  • Fundamentals and Faith: Insights into the Rambam's 13 Principles - rabbijn Yaakov Weinberg.