Jehoeda » Specials » Masjiach messias

Startpagina - Masjiach (Messias)

Startpagina - Masjiach (Messias) Het geloof in de komst van de Masjiach en de messiaanse verlossing is één van de fundamentele principes van het Joodse geloof. Elke Jood moet geloven dat de Masjiach zal opstaan en het Koninkrijk van David naar zijn originele staat en soevereiniteit zal herstellen, de Heilige Tempel in Jeruzalem zal herbouwen, alle Joden zal verzamelen in Israël en dat in zijn dagen alle wetten van de Tora ingesteld zullen zijn.

Mashiach - Rabbi Jacob Immanuel Schochet: Wie is de Messias?

Deze special is een samenvatting van het boek 'Mashiach' van Rabbi Jacob Immanuel Schochet. Voor meer informatie verwijzen we naar de inhoud van dat boek.

Wie niet in hem gelooft, of wie niet uitkijkt naar zijn komst, ontkent niet alleen de woorden van de profeten maar die van de Tora en van Mozes onze leraar. Want de Tora getuigt over hem want er staat geschreven: "Zoals hij jullie heeft uiteengejaagd waarheen dan ook, zo zal hij jullie ook weer bijeenbrengen...." (Deuteronomium 30:3-5). Deze woorden, expliciet geschreven in de Tora, bevat alle dingen die gesproken zijn door alle profeten.

Sommige autoriteiten zien dit principe als een integraal onderdeel van het eerste van de Tien Geboden ("Ik ben God, jullie God, die jullie bevrijd heeft uit het land Egypte, van het huis der slavernij;" Exodus 20:12), die ons toevertrouwde met het geloof in God.

"Te weten dat Hij die hemel en aarde geschapen heeft de enige heerser is boven en beneden en in alle vier de richtingen. Dit houdt in...(het principe) dat de mens wordt gevraagd in zijn beoordeling na de dood: "Verlangde je naar verlossing?" De Schriftelijke bron voor deze verplichting wordt samengesteld in het bovenste: zoals we moeten geloven dat God ons bevrijdde uit Egypte.

N.B. Voor de goede orde merken we op dat de Joden niet in Jezus geloven. Jezus voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de messias. De Messias is een persoon die het Joodse volk en de wereld zal bevrijden. Hoewel hij goddelijke gaven bezit is hij géén God en mag dus nooit aanbeden worden. De Masjiach neemt wel de zonde van de wereld als geheel op zich, maar géén persoonlijke zonden. Hiervoor blijft de Jood zelf verantwoordelijk.

Living With Moshiach - Rabbi Jacob Immanuel Schochet: Tora en Masjiach

Masjiach c.q. Messias is een Joods concept. Hoewel de profeten veel over de komst van de Messias profeteren, staan ook in de Tora veel verwijzingen naar de Messias. Rebbe Menachem Mendel Schneerson (de Lubavitcher Rebbe) heeft hier veel over geschreven. Zijn gedachtegoed is vastgelegd in het boek 'Living With Moshiach' door J. Immanuel Schochet) en vormt dan ook het uitgangspunt voor deze special.

Wachten op de Masjiach (messias)

Er bestaat een verplichting om op de komst van de Masjiach (messias) te wachten. Deze kan elk moment komen. Ook moeten we de komst van de Masjiach eisen. God wil zelfs dat we er om smeken.
Gepubliceerd door Jehoeda op 12-04-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)