Jehoeda » Specials » Ouderenverzorging

Startpagina - Ouderenzorg: verpleegkunde en mantelzorg

Startpagina - Ouderenzorg: verpleegkunde en mantelzorg De ouderenzorg valt op de schouders van de verpleegkunde en de mantelzorg. In eerste instantie zorgen de kinderen of de partner voor de zieke ouder. De verpleegkunde komt pas aan de orde als er iets ernstig aan de hand is. Verplegers zien de ouderen niet in de 'goede dagen' maar in de 'kwade dagen'. Zij zijn getuigen van intieme familierelaties en hevige emoties.

Inhoud van deze special

In deze special willen we aandacht besteden aan de zorg voor ouderen die wordt verleend door verpleegkundigen en mantelzorgers. De informatie hierover is voornamelijk ontleend aan het boek 'Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen' uit 2003. Het is een studieboek voor studenten HBO verpleegkunde.

We besteden o.a. aandacht aan:
 • Hoe ouderenzorg verbeterd kan worden
 • Mindfit: hersentraining voor ouderen
 • Behoeften en verlangen van zieke ouderen
 • Autonomie en afhankelijkheid van ouderen
 • Lichamelijke veranderingen bij ouderen
 • Emancipatie ouderen - vitale ouderen
 • Houding ten opzichte van ouderen
 • De geriatrische patiënt - kwetsbare oudere
 • Gezondheid, arbeid, financiën en wonen
 • Technologie en hulpmiddelen voor ouderen
 • Hart- en longziekte, beroerte, ziekte Parkinson
 • Vallen bij ouderen - oorzaken/interventies
 • Artrose, osteoporose diabetes mellitus
 • Incontinentie/obstipatie bij ouderen

Mantelzorg: aanpassingen in huis

Wanneer u mantelzorger wordt dient u veel te organiseren Zo dient u de hulp op elkaar aan te sluiten. Ook dient u te leren van mensen die reeds ervaring hebben. Weet wat u wilt en maak dat duidelijk.…

Mantelzorg: helpen bij de persoonlijke verzorging

Het kan voorkomen dat de verzorgde persoonlijke verzorging nodig heeft. Denk hierbij aan wassen, aankleden, etc. Er zijn hier verschillende tips en handigheidjes toepasbaar. Lukt het niet alleen als m…

Mantelzorg: verzorging + persoonlijke verzorging

Veel mensen met een lichamelijke handicap willen zichzelf zoveel mogelijk helpen. Hiervoor zijn er allerlei hulpmiddelen en handige foefjes. We zullen in dit artikel kijken naar zaken zoals wassen, do…
Ouderenzorg: artrose, osteoporose, diabetes mellitus

Ouderenzorg: artrose, osteoporose, diabetes mellitus

Ouderen kennen een aantal typische ziekten die bij hen vaker voorkomt dan bij jongeren. Zo'n 400.000 ouderen hebben last van artrose en is daarmee één van de meest voorkomende chronische aandoeningen.…
mijn kijk op

Ouderenzorg: autonomie en afhankelijkheid van ouderen

Individualisering viert hoogtij in onze maatschappij. Dit impliceert ook dat steeds meer ouderen autonoom willen zijn. Toch is dit lang niet altijd mogelijk want vooral zieke ouderen kunnen erg afhank…
mijn kijk op

Ouderenzorg: behoeften en verlangens van zieke ouderen

Ouderen beleven ziek zijn anders dan jongeren. Ze zijn afhankelijker en het uitzicht op verbetering is beperkter; het einde is nabij. Verpleegkundigen en mantelzorgers moeten leren zorgen vanuit de be…
Ouderenzorg: de geriatrische patiënt kwetsbare oudere

Ouderenzorg: de geriatrische patiënt kwetsbare oudere

Er zijn nogal wat ouderen die zeer kwetsbaar zijn. Zij worden geconfronteerd met verschillende ziekten tegelijkertijd; zij gaan fysiek en geestelijk achteruit. Er moet overwogen worden of de diagnosti…
mijn kijk op

Ouderenzorg: emancipatie ouderen vitale ouderen

Veel mensen hebben moeite hoe tegen ouderdom aan te kijken. Is er sprake van aftakeling en verval of juist van inzicht, macht en wijsheid? Ouderen kijken daar zelf heel anders tegenaan. Dit heeft te m…
Ouderenzorg: gezondheid, arbeid, financiën en wonen mijn kijk op

Ouderenzorg: gezondheid, arbeid, financiën en wonen

De vergrijzing in Nederland neemt toe. De gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Mensen zijn er dus zekerder van dat ze ouder worden en bereiden hier zich dan ook op voor. Dit heeft gevolgen voor…

Ouderenzorg: hart- en longziekte, beroerte, ziekte Parkinson

Hartfalen komt regelmatig voor bij ouderen. Dit zal toenemen door vergrijzing, langere overleving na een hartinfarct en medische en technische interventies. Ook longlijden (COPD) en astma nemen toe do…
mijn kijk op

Ouderenzorg: hoe ouderenzorg verbeterd kan worden

Professionele ouderenzorg in de verpleegkunde bestaat eigenlijk niet zo lang. Gekeken wordt dan ook in dit artikel op welke wijze ouderenzorg deel uitmaakt van verpleegkunde. Wat is de basiszorg? Op w…
mijn kijk op

Ouderenzorg: houding ten opzichte van ouderen

Verzorgers (verpleegkundigen en mantelzorgers) hebben veel met ouderen te maken. Hun houding ten opzichte van ouderen hangt af van beeldvorming. Doel is om patiënt gericht te werken, maar het probleem…
Ouderenzorg: immobiliteit, slechthorendheid, slechtziendheid

Ouderenzorg: immobiliteit, slechthorendheid, slechtziendheid

Onder de functionele beperkingen bij ouderen verstaan we o.a. immobiliteit, slechthorendheid en slechtziendheid. De gevolgen van immobiliteit zijn dermate groot dat volledige bedrust voorkomen dient t…
Ouderenzorg: incontinentie/obstipatie bij ouderen

Ouderenzorg: incontinentie/obstipatie bij ouderen

Incontinentie bij ouderen is een enorm probleem. Het kan leiden tot huidproblemen, een verhoogd risico op blaasontsteking en een onaangename geur. Dit leidt vaak tot schaamte en het vermijden van soci…

Ouderenzorg: lichamelijke veranderingen bij ouderen

Veroudering kent een aantal biologische aspecten. We kijken in dit artikel naar de oorzaken van veroudering en de lichamelijke veranderingen die bij veroudering optreden. Deze laatste kunnen leiden to…
Ouderenzorg: technologie en hulpmiddelen voor ouderen

Ouderenzorg: technologie en hulpmiddelen voor ouderen

Omdat veel ouderen thuis blijven wonen hebben ze technologische hulpmiddelen nodig. Deze zijn handig mits ze op maat toegesneden zijn. En dit vormt nu juist één van de grote struikelblokken. Oudere me…
Ouderenzorg: vallen bij ouderen oorzaken/interventies

Ouderenzorg: vallen bij ouderen oorzaken/interventies

Vallen is een groot probleem onder ouderen. Het is de oorzaak van ziekte, ziekenhuisopname, invaliditeit en minder functioneren. Van de zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar valt minstens 25% é…
Gepubliceerd door Jehoeda op 17-10-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties