Jehoeda » Specials » Schizofrenie

Startpagina - Schizofrenie

Startpagina - Schizofrenie Wat kun je doen om -samen met de mensen om je heen en met de hulpverlening- je evenwicht te bewaren en een leven op te bouwen dat je de moeite waard vindt? Schizofrenie is een aandoening die op allerlei manieren hindernissen opwerpt. Of het nou gaat om je opleiding of werk, je sociale contacten, je relaties, je gezondheid -heel vaak brengt de schizofrenie beperkingen met zich mee. Schizofrenie is om die reden een ernstige psychische aandoening.

Leven met schizofrenie is geen reden tot pessimisme

Deze special is allerminst pessimistisch. Het laat zien dat er grote verschillen zijn tussen mensen met schizofrenie. Heel wat mensen met schizofrenie slagen erin om een evenwichtig, bevredigend leven op te bouwen. Vaak speelt de familie een belangrijke, steunende rol. Ook de hulpverlening is van groot belang. Als het lukt om goed samen te werken met je naasten en met de hulpverlening, geef je jezelf de kans om je schizofrenie onder controle te houden.

Leven met schizofrenie is niet gemakkelijk

Geen pessimisme dus. Tegelijk steekt de special niet onder stoelen of banken dat leven met schizofrenie niet gemakkelijk is. Er zijn goede medicijnen tegen psychose, maar lang niet iedereen neemt deze volgens voorschrift, onder meer vanwege de vervelende bijwerkingen. Psychose komen daardoor geregeld terug en vaak leidt dat tot een opname in een GGZ-instelling. Verslaving is een ander probleem dat veel voorkomt. En dan is er het risico van zelfdoding: vrijwel iedereen met schizofrenie voelt zich bij vlagen zo waardeloos, dat gedachten aan zelfdoding boven komen drijven.
Schizofrenie: vitamines bij schizofrenie - vitamine B3

Schizofrenie: vitamines bij schizofrenie - vitamine B3

Veel schizofreniepatiënten hebben problemen met de medicatie die ze ontvangen van hun psychiater. Deze medicijnen leiden tot allerlei vervelende bijwerkingen. Om die reden zijn er een aantal schizofre…
Schizofrenie: informatie familie van schizofreniepatiënten

Schizofrenie: informatie familie van schizofreniepatiënten

Hoe moet je als familie omgaan met iemand die schizofreen is? Dit is lastig omdat het gedrag van een schizofreen nogal onvoorspelbaar is. Dit kost veel energie en het is een kwestie van vallen en opst…
Zelfmoord schizofrenie - Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Zelfmoord schizofrenie - Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Schizofrenie (Psychose Gevoeligheid Syndroom - de nieuwe naam voor schizofrenie) is ongeneeslijk en dus blijft er een kans dat het weer verkeerd gaat. Nogal wat mensen krijgen opnieuw last van een psy…
Joods medische ethiek: Joden en psychische ziekten

Joods medische ethiek: Joden en psychische ziekten

Terwijl Joden een belangrijke rol speelden bij het ontwikkelen van de psychologie, is de Joodse gemeenschap niet altijd op haar gemak bij het omgaan met mensen die lijden aan psychiatrische aandoening…
De relatie tussen psychotherapie en gebed, het Achttiengebed

De relatie tussen psychotherapie en gebed, het Achttiengebed

Psychotherapie en gebed lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te hebben. Bij nader inzien zijn er toch overeenkomsten. Ik wil dit uitleggen aan de hand van Shmone Esre (het Achttiengebed)…
Israëlische studie: stoppen van schizofrenie voor het begint nieuws uitgelicht

Israëlische studie: stoppen van schizofrenie voor het begint

Volgens een studie van de Universiteit van Tel Aviv in Israël kan schizofrenie gestopt worden voordat de symptomen beginnen. Vroegtijdig ingrijpen kan voorkomen dat de ziekte zich volledig ontwikkelt.…
Schizofrenie: in evenwicht blijven

Schizofrenie: in evenwicht blijven

Van de psychiater -of misschien een andere hulpverlener- heb je gehoord dat je schizofrenie hebt. Je hebt waarschijnlijk een psychose achter de rug, bent daarna onderzocht en uit dat onderzoek is gebl…

Schizofrenie: hulpverleningsorganisaties bij schizofrenie

Naast de professionele hulpverlening zijn er nog andere organisaties waar je veel aan kunt hebben. Ze gaan vaak uit van mensen met een psychische aandoening of hun familie. De meeste hulpverleners waa…
Schizofrenie: wonen aan het Kick Wilstraplantsoen in Almere

Schizofrenie: wonen aan het Kick Wilstraplantsoen in Almere

Kick Wilstraplantsoen is een zeer speciale straat in Almere. Hier wonen alleen maar schizofrenie patiënten. Ze wonen er samen omdat wonen in een gewone straat te veel prikkels veroorzaakt. De straat b…
Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Anno 2020 komen steeds meer verwarde mensen zonder zorg te zitten. Dit komt mede door de coronacrisis. Dit leidt tot situaties waarbij deze personen een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen vor…
nieuws uitgelicht

Schizofrenie: NewMeds-Israël leidt onderzoek antipsychotica

NewMeds (Novel Methods Leading to New Medication in Depression and Schizophrenia) is een internationaal consortium van wetenschappers die, m.b.v. geld van de EU, nieuwe methoden tracht te vinden voor…
Israëlische studie:lang internetten kan leiden tot psychose

Israëlische studie:lang internetten kan leiden tot psychose

Uit een voorlopig onderzoek door Israëlische onderzoekers blijkt dat lang internetten kan leiden tot psychotische perioden. Op 14 januari 2010 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd van drie vrouw…
Recensie: De echte oorzaken van schizofrenie - H.D. Foster recensie

Recensie: De echte oorzaken van schizofrenie - H.D. Foster

De echte oorzaken van schizofrenie is een baanbrekend boek dat een volledig nieuwe kijk biedt op schizofrenie (Psychose Gevoeligheid Syndroom - de nieuwe naam voor schizofrenie). De psychiatrische beh…

Schizofrenie: rehabilitatie na een psychose

Na je psychose probeer je de draad weer op te pakken. Samen met je psychiater en eventueel je familie maak je een plan voor hoe je verder wilt: een toekomstplan. Dat kan pijnlijk zijn, omdat je niet o…
Schizofrenie: stoppen met antipsychotica tegen psychoses?

Schizofrenie: stoppen met antipsychotica tegen psychoses?

Veel mensen die psychose gevoelig zijn hebben moeite met het innemen van antipsychotica om de psychose te onderdrukken. Dit komt omdat antipsychotica allerlei vervelende bijwerkingen hebben zoals sufh…
Schizofrenie: rechten en regels voor schizofreniepatiënten

Schizofrenie: rechten en regels voor schizofreniepatiënten

Als schizofreniepatiënt heb je zowel rechten als plichten. Het recht bestaat bijvoorbeeld uit goede informatie; de plicht bestaat bijvoorbeeld uit het trouw innemen van de medicijnen. Soms worden schi…
Gepubliceerd door Jehoeda op 24-06-2010, laatst gewijzigd op 30-12-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay