Jehoeda » Specials » Sterven

Startpagina - Joodse visie op sterven/leven na de dood

Startpagina - Joodse visie op sterven/leven na de dood Wat is de dood? Deze vraag kan het beste beantwoord worden met de vraag: Wat is leven? Leven is de integratie van ziel en lichaam -het ego en zijn fysieke voertuig- in een enkele entiteit. Dood is de loskoppeling van lichaam en ziel in twee gescheiden entiteiten -een scheiding van het spirituele ego van dat wat eens een voertuig was van het ego.

Ego - ziel

Het ego is de ziel, niet het lichaam. Het lichaam zal onvermijdelijk falen en de ziel is eeuwig en onverwoestbaar. De tijd van het fysieke leven waarin de ziel woont binnen en handelt door het lichaam is slechts één fase -hoewel een belangrijke fase- van zijn bestaan, een bestaan die het fysieke leven overtreft en er overheen gaat. De ziel van de persoon die we kennen en liefhebben als fysiek wezen op deze aarde gaat door na zijn of haar dood en is zich continue bewust van wat gebeurt in onze levens en ontvangt onze liefde en positieve handelingen die we uit naam van hem of haar doen.

Lichaam

Maar ook voor het lichaam is de dood niet het einde. Een fundamenteel principe van het Joodse geloof is het geloof in techiat ha-meitim, ("opstanding van de doden") -dat in de toekomst, de Goddelijk perfecte "Komende Wereld", de ziel hersteld zal worden met een herbouwd en hersteld lichaam, dus dat lichaam en ziel, wanneer ze weer verenigd worden als een levend wezen, de vruchten zullen genieten van wat zij samen voor elkaar hebben gekregen. Dus niet alleen de ziel moet geheiligd worden, ook het lichaam.

Dichotomie

De benadering van de dood wordt geleid door een serie dualismen:
 • We doen er alles aan om het leven te koesteren en dood te vermijden; want elk moment van het leven is heilig omdat het onze aanwezigheid van de ziel huisvest en het een integraal onderdeel is van de Goddelijke missie in het leven. Aan de andere kant wordt het moment van de dood geaccepteerd als de wil van de Ware Rechter die alleen weet wanneer de missie van de ziel in de fysieke wereld is volbracht.
 • We betreuren de tragische cyclus van afbraak van onze levens, terwijl we het continue traject van zijn of haar leven bevestigen.
 • We tonen respect voor het lichaam, die het voertuig is van de ziel, terwijl we beseffen dat het lichaam niet de werkelijke persoon is waar we om rouwen.
 • We proberen ons de overledenen zolang mogelijk in herinnering te houden, terwijl de overledenen waarlijk onder ons zijn.

De fundamenten van de Joodse traditie inzake dood en rouw

 1. De dood is wanneer de ziel niet langer verblijft in het lichaam.
 2. Het lichaam moet behandeld worden als een heilig object, maar mag niet behandeld worden alsof dit de persoon zelf is.
 3. Men moet rouwen, maar mag niet wanhopen.
 4. We blijven spiritueel contact houden met de overledenen door middel van Kaddiesj (gebed voor de overledenen)
 5. We geloven dat de dood tijdelijk is en omkeerbaar; een stadium in het leven, niet de eindbestemming.

Reis van de ziel

In het Jodendom wordt niet veel gespeculeerd over het leven na de dood. Dat is iets wat het terrein is van God. De mens moet zich bezig houden met het leven op aarde om deze een woonplaats te maken voor God. Toch zijn er wel een aantal gedachten over het leven na de dood. In deze special wil ik daar aandacht aanbesteden.

Volgens het Jodendom begint het leven niet bij de geboorte en eindigt het niet bij de dood. De ziel bestond al voor de geboorte en gaat na de dood gewoon verder. De ziel is van God afkomstig en blijft eeuwig bestaan. Kort gezegd zijn er vier fasen die de ziel mee maakt:
 1. het spirituele bestaan van de ziel voordat het het lichaam binnenkomt;
 2. het fysieke leven;
 3. het post-fysieke leven in het Hof van Eden (Hemel, Paradijs);
 4. de Komende Wereld dat volgt na de opstanding uit de dood.

In deze special wordt aandacht gegeven aan het post-fysieke leven in het Hof Van Eden en in de Komende Wereld. Ook geloven Joden, hoewel lang niet iedereen, in reïncarnatie. Dit gebeurt als in het eerste leven de missie van de ziel nog niet is volbracht.
Boekrecensie: Als 't kwaad goede mensen treft - H. Kushner recensie

Boekrecensie: Als 't kwaad goede mensen treft - H. Kushner

Het succesvolle boek 'Als 't kwaad goede mensen treft' uit 1984 van de conservatieve Joodse rabbijn Harold Kushner biedt mensen geen goed inzicht in het lijden. Het boek is on-Joods en verschaft geen…
Hemel, Hel, Reïncarnatie, Komende Wereld - een Joodse visie

Hemel, Hel, Reïncarnatie, Komende Wereld - een Joodse visie

Wanneer we overlijden gaat de ziel naar de Hemel of de Hel waar het beloning krijgt of straf. Het Jodendom gelooft hierin (zie de dertien geloofspunten van Maimonides). Maar Hemel en Hel zijn anders d…
Joods medische ethiek: orgaandonatie

Joods medische ethiek: orgaandonatie

Wat is de Joodse visie op orgaandonatie? Het Jodendom is niet tegen. Het redden van een leven is immers een groot goed binnen het Jodendom. Alleen mag het doneren niet plaatsvinden als er nog sprake i…

Sterven IV: procedure bij het sterven - een Joodse visie

De Joodse wet handelt met alle aspecten van het leven, inclusief sterven. De volgende wetten en tradities hebben betrekking op het in orde brengen van materiële en spirituele zaken. Ook besteed ik aan…

Sterven IX: troosten van de achterblijvers - Joodse visie

Een heilige verplichting opgelegd aan iedere Jood is om de rouwenden te troosten, of hij familie is of niet, en of hij een vriend is of een verre kennis. In het Jodendom is het uitoefenen van medelijd…

Sterven V: begrafenis - een Joodse visie

Stof zijt gij en als stof zult ge wederkeren, zei God tegen Adam, de eerste mens (Genesis 3:19). In de woorden van Koning Salomo: "En de aarde keert terug naar het land als het was, en de geest keert…

Sterven VI: verbod op crematie - een Joodse visie

Het Jodendom verzet zich tegen crematie. De gecremeerde resten worden niet toegelaten op een Joodse begraafplaats. Uitzondering zijn Joden die tegen hun wil zijn gecremeerd, zoals het geval bij de Hol…

Sterven VII: psychologie van rouwen - een Joodse visie

In het Jodendom wordt rouwen als iets heel belangrijks gezien. Vandaar dat er ook regels zijn. Het ergste verdriet vindt de uren na de dood plaats. Daarna is er een periode van 7 dagen 'Shiva', gevolg…

Sterven VIII: het rouwproces - een Joodse visie

Er zijn vijf fasen in het rouwproces: Aninoet (rouwen voor het begraven); Shiva (een zeven dagenlange rouw periode na de begrafenis); binnen de Shiva (de eerste drie dagen intensievere rouw); Shloshim…

Sterven X: psychologisch symptomen verdriet - Joodse visie

Voor een duidelijker en dieper begrip van verdriet is het van belang op de hoogte zijn van de resultaten van een psychologische studie van verlies. Dr. Lindemann heeft onderzoek gedaan naar de symptom…

Sterven XI: post traumatisch stress syndroom

De Israëlische professor Zahava Solomon uit Tel Aviv die de lange termijn effecten bestudeert op soldaten die vechten en met de dood van anderen geconfronteerd worden, deelt nu haar kennis met Amerika…

Sterven XII: kaddiesj en herinnering - een Joodse visie

Wat kunnen we geven aan een geliefde als die niet langer fysiek onder ons is? Wat kunnen we geven met onze beperkte, gefilterde, spirituele blinde bestaan in deze wereld, aan de zielen die wonen in de…
Sterven: euthanasie - Joodse visie

Sterven: euthanasie - Joodse visie

Het einde van het leven gaat vaak gepaard met moeilijke beslissingen. Het proces van het los maken van de ziel uit het lichaam gebeurt meestal niet plotseling. Net zoals de ziel in stadia het lichaam…
Sterven: het moment voor het sterven - een Joodse visie

Sterven: het moment voor het sterven - een Joodse visie

"Groter is de dag van de dood dan de dag van de geboorte", verklaart Salomo. Dit lijkt een vreemde opmerking. Zeker voor het Jodendom voor wie het leven heilig is. Toch is dat niet zo. Het is het mome…
Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?

Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?

Gelooft het Jodendom in het leven hierna? Wanneer je de Tora leest dan lijkt het alsof er nauwelijks over een leven na dit leven wordt gesproken. Is dit dan de enige wereld? Volgens het Jodendom kunne…
Wat gebeurt er na de dood? Reis van de ziel - Joodse visie

Wat gebeurt er na de dood? Reis van de ziel - Joodse visie

Eén van de fundamentele principes van het Joodse geloof is dat het leven niet begint bij de geboorte noch eindigt bij de dood. Dit wordt duidelijk beschreven in Prediker (Kohelet). "En het stof keert…
Gepubliceerd door Jehoeda op 10-04-2008, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties