Jehoeda » Specials » Talmoed

Startpagina - De geschiedenis en inhoud van de Talmoed

Startpagina - De geschiedenis en inhoud van de Talmoed De Talmoed is de geschreven versie van de Mondelinge Tora. Hierin wordt de Schriftelijke Tora uitgelegd en toegepast in de tijdgeest. Sinds de Openbaring op de Sinaï is de Tora in handen van de mensen (de Joden) gekomen. Zij moeten bepalen wat er mee te doen. Omdat de Schepping zich steeds verder ontwikkelt worden de mensen ook steeds weer met ander zaken geconfronteerd. Talmoedgeleerden moeten met elkaar bepalen hoe daar volgens de Torarichtlijnen tegenover te staan.

Doel van deze special

Doel van deze special is uit te leggen wat de Talmoed voor het Joodse volk betekent. We kijken naar het ontstaan van de Talmoed en naar de inhoud ervan. Het gaat slechts om een introductie. In andere specials die zullen volgen zal veel dieper op de Talmoed worden ingegaan.

Een goede uitleg van de Talmoed is van zeer groot belang omdat door verkeerde informatie over de Talmoed in het verleden vele Joden zijn vervolgd en zijn omgebracht. Christenen beweerden dat de Talmoed niets met de Schriftelijke Tora te maken had en dus niet het Woord van God kon zijn. Het zou gaan om de traditie van de mensen in plaats van het Woord van God, beweerden christenen. Ze volgden hiermee Jezus die de Farizeeërs dit verwijt maakte. Heel veel christenen maken dit verwijt nog steeds.

Overigens is het verwijt zeer onterecht omdat de Talmoed geheel de richtlijnen van de Schriftelijke Tora volgt. Tevens maken de veranderingen die in de Schepping plaatsvinden het noodzakelijk daarop in te spelen. Hoe denkt men bijvoorbeeld over orgaantransplantatie en klonen? Uit de Schriftelijke Tora valt hier geen pasklaar antwoord te halen. Daarvoor heeft men de hulp nodig van de Mondelinge Tora. Als christenen menen dat alleen de Schriftelijke Tora mag worden nageleefd (wat zij overigens zelf niet eens doen), hoe willen ze dan ethische vragen over orgaandonatie en klonen beantwoorden? Laten zij die onderwerpen links liggen omdat ze niet in de Schriftelijke Tora voorkomen? Of geven zij er toch antwoord op? En zo ja, waarom mogen zij dit wel doen en Joden die de Mondelinge Tora gebruiken niet?

U ziet al, het christelijke verwijt inzake de Talmoed is nergens op gebaseerd en vloeit meer voort uit jaloezie jegens de Joden die het Uitverkoren volk vormen. Christenen moeten allerlei motieven zien te vinden om het Joodse volk zwart te maken. Eén van die motieven is ban op de Talmoed.
Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Veel christenen en moslims - zowel in het verleden als het heden - hebben een afkeer van de Joodse Talmoed (de Mondelinge Leer). Deze afkeer is ontstaan door onwetendheid over de Talmoed omdat deze mo…
Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talmoed)geleerde te worden. En als dat niet lukt dan wordt getracht om die ambitie o…
Gepubliceerd door Jehoeda op 01-06-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties