Jehoeda » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak

Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak

De interesse voor modern Hebreeuws is altijd tamelijk groot geweest. Ook anno 2024. Veel mensen die Israël bezoeken willen graag een mondje Hebreeuws (Ivriet) spreken. Hebreeuws is een lastige taal om…
Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos)

Joodse humor / Joodse moppen - de witz (o.a. Sam en Moos)

Volgens My Jewish Learning begon "Joodse humor met de Joodse moeder Sara, die lachte toen een engel haar instrueerde dat ze op jonge leeftijd een kind zou geven. Haar lach was ooit in feite een kleine…
Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch

Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch

Steeds meer Joden en niet-Joden zien anno 2024 het belang in van het uitspreken van zegens (brachot). Zij beseffen dat G'd de bron is van al het leven op aarde. Joodse brachot (zegenspreuken) bij Sjab…
Joods gebed: het Achttiengebed (Amida)  tekst

Joods gebed: het Achttiengebed (Amida) tekst

We geven hier de Ashkenazische versie van het Achttiengebed weer. Het betreft de basistekst zonder toevoegingen en varianten die bij bijzondere gelegenheden in een aantal zegen spreuken gebruikt worde…
Tehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitleg

In Psalm 1 wordt beschreven hoe belangrijk het is om de weg der rechtvaardigen te nemen. We moeten weg blijven van de weg der goddelozen omdat dit een negatieve invloed heeft op een gezond spiritueel…
Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis

Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis

Het Shema kan omschreven worden als de dagelijkse Joodse geloofsverklaring, gereciteerd in de ochtend- en avondgebeden en voor het slapen gaan. De passage is terug te vinden in Deuteronomium 6:4-9. De…
Joods gebed: het gebed in het Jodendom

Joods gebed: het gebed in het Jodendom

Het gebed neemt anno 2024 een zeer belangrijke plaats in binnen het Jodendom. Orthodoxe Joden bidden drie keer op een dag: 's ochtends, 's middags en 's avonds. Het gebed heeft de plaats ingenomen van…
Tehilliem: Psalm 91  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 91 een Joodse uitleg

Psalm 91 inspireert de harten van de mensen om beschutting te zoeken onder de vleugels van de G'ddelijke Aanwezigheid. Het spreekt ook over de vier seizoenen van het jaar en hun respectievelijke bedie…
Tehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitleg

Onze geest is een tricky plek. Het is als drijfzand. Het trekt ons om het foute te doen. We kunnen de hoop opgeven of we kunnen woedend worden tegen onze eigen zwakheid en HaShem (G'd) om hulp vragen.…
Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitleg

De verzen in deze psalm zijn gerangschikt volgens het Hebreeuwse alef-bet, met uitzondering van de letters Bet, Wav en Koef die samen de waarde hebben van gehinom (hel). Iemand die dagelijks deze psal…