Jehoeda » Educatie en School
Artikelen 1 - 6 van 6 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak

Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak

De interesse voor modern Hebreeuws is altijd tamelijk groot geweest. Veel mensen die Israël bezoeken willen graag een mondje Hebreeuws (Ivriet) spreken. Hebreeuws is een lastige taal om te leren. Maar… Taal, 11-08-2009
Hebreeuwse werkwoorden: verbuigingen

Hebreeuwse werkwoorden: verbuigingen

In het Hebreeuws het je volkomen (sterke) en onvolkomen (zwakke) simplex-werkwoorden. Volkomen werkwoorden zijn werkwoorden, die in de persoonsvorming radicalen hebben, die altijd medeklinkers zijn, e… Taal, 05-10-2009
Joods Nederland: onderwijs - Cheider, Rosj Pina, Maimonides

Joods Nederland: onderwijs - Cheider, Rosj Pina, Maimonides

In Nederland zijn drie Joodse onderwijsinstellingen: het Cheider (orthodox), Rosj Pina (seculier Joods Bijzonder Onderwijs) en het Joods Lyceum Maimonides (seculier Joods Bijzonder Onderwijs). Het Che… Diversen, 22-01-2015
Joods religieus onderwijs: de Bijbel en rabbijnse scholen

Joods religieus onderwijs: de Bijbel en rabbijnse scholen

In Deuteronomium 6:7 wordt de Israëlieten opgedragen om hun kinderen de woorden van God in te prenten en met hen er zoveel mogelijk over te spreken. Dit gebod vormt de basis voor het religieuze onderr… Diversen, 14-03-2009
Torastudie: educatie - Exodus 19:8

Torastudie: educatie - Exodus 19:8

Leviticus 21:1 begint met de instructie van God aan Mozes: “Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen hen.” De Talmoed verklaart dat de dubbele terminologie (“spreek ...en zeg”) beteke… Diversen, 11-12-2009
Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

In een groot deel van het laatste millennium spraken Ashkenazische Joden in Midden- en Oost-Europa Jiddisch (“Joods”). Deze taal is een mix van oud Duits, Hebreeuws, Aramees en Slavische talen. Het wo… Taal, 28-01-2020